• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İxtisas fortepiano kafedrasının müəllimləri

  Aşumova Samirə Rauf qızı

  Kafedra müdiriprofessor, Əməkdar artist, sənətşünaslıq namizəd

  Ardını oxu...

  Axundova Yeganə Əsgər qızı 

  Professor, Xalq artisti, prorektor

  Ardını oxu...

  Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu

  Professor, SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti, rektor

  Ardını oxu...

  Hacıbəyova Ülviyyə Vaqif qızı

  Professor, Əməkdar İncəsənət xadimi, Xalq artisti

  Ardını oxu...

  Quliyev Məmməd Həsən oğlu 

  Professor, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Quliyeva Nərminə Əhməd qızı

  Professor, Əməkdar müəllim, pedaqoji elmlər namizədi, prorektor

  Ardını oxu...

  Rimazi Nəzakət Hüseyn qızı 

  Professor, Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dekan

  Ardını oxu...

  Rzayeva Laləxanım Seyidnağı qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Sinamdzqvarişvili Siala Vaxtanqovna

  Professor, Əməkdar müəllim

  Ardını oxu...

  Abdulla Züleyxa Rafiq qızı

  Dosent, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Hüseynova Könül Qabil qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Kəbirlinskaya Elnarə Ramiz qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar artist

  Ardını oxu...

  Mirbabayeva Kəmalə Mirbağır qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktor

  Ardını oxu...

  Məmmədova Arzu Böyükağa qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Məmmədli Sevda Məhərrəm qızı

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

  Ardını oxu...

  Məmmədova Sevda Əhməd qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Salmanlı Nərgiz Qədir qızı 

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...