• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elmi şura

   

  Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu 
  Rektor, SSRİ və Azərbaycan Respublikasının
  Xalq artisti, professor, Sədr

    

  Abbaszadə Nəzmiyyə Müzəffər qızı
  İfaçılıq fakültəsinin Dekanı,
  Əməkdar incəsənət xadimi, professor, üzv

    

  Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı
  Elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektor,
  Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,
  professor, üzv

    

  Axundova Yeganə Əsgər qızı
  Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektor,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, üzv

    

  Axundzadə Yusif Yevgeniyeviç
  «Nəfəs və zərb alətləri» kafedrasının müdiri,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, üzv

    

   

  Aşumova Samirə Rauf qızı
  «İxtisas  fortepiano» kafedrasının müdiri,
  Əməkdar artist, sənətşünaslıq namizədi, professor, üzv

    

  Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızı 
  Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri,
  Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
  professor, üzv

    

  Əliyarova Durdanə Yavuz qızı
  Kitabxana müdiri, Əməkdar Mədəniyyət işçisi, üzv

    

  Fərəcov Tahir Heydər oğlu
  Təsərrüfat işləri üzrə prorektor, üzv

    
   

   İbrahimova Şəhla İbrahim qızı
  «Simli alətlər» kafedrasının müdiri,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, üzv

    

  İmanova Gülbacı Əliəkbər qızı
  «Xor-dirijorluğu» kafedrasının müdiri, professor,
  Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, üzv

    
     

  İmanova Ülviyyə İsmayıl qızı
  «Musiqi tarixi» kafedrasının müdiri, Əməkdar müəllim,
  sənətşünaslıq namizədi, BMA-nın professoru, üzv

    

  Qafulov Aqil Müzəffər oğlu
  Həmkarlar İttifaqının sədri, Əməkdar müəllim,
  dosent, üzv

    

  Qasımova Xuraman Əkrəm qızı
  «Solo oxuma və opera hazırlığı» kafedrasının müdiri,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, üzv

    
   

  Quliyeva Nərminə Əhməd qızı 
  Tədris işləri üzrə prorektor, Əməkdar müəllim,
  pedaqoji elmlər namizədi, professor, Sədr müavini

    
   

  Quliyev Ramiz Əyyub oğlu
  «Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi»
  2 saylı elmi laboratoriyasının baş elmi işçisi,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, üzv

    

  Quliyev Tərlan Aslan oğlu 
  «Humanitar elmlər» kafedrasının müdiri,
  filologiya elmləri doktoru, professor, üzv

    

  Mahmudova Gülzar Rafiq qızı 
  Tarix-nəzəriyyə fakültəsinin Dekanı,
  sənətşünaslıq doktoru, professor, üzv

    

  Məmmədova Elnarə Litvin qızı 
  «Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq»
  kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq namizədi,
  dosent, üzv

    
   

  Məmmədova Leyla Mütalib qızı
  Sənətşünaslıq namizədi, BMA-nın professoru,
  Elmi katib

    

  Məmmədov Tariyel Aydın oğlu
  «Azərbaycan ənənəvi musiqisi və müassir texnoloqiyalar»
  kafedrasının müdiri, Əməkdar incəsənət xadimi,
  sənətşünaslıq doktoru, professor, üzv

    
     

  Neymanova Kəmalə İlyas qızı 
  «Kamera ansamblı» kafedrasının müdiri,
  professor, üzv

    
     

  Nəsirova Könül Yasif qızı
  «Musiqi nəzəriyyəsi» kafedrasının müdiri,
  BMA-nın professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

    
   

  Rimazi Nəzakət Hüseyn qızı 
  Fortepiano fakültəsinin Dekanı, Əməkdar müəllim,
   sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, üzv

    
   

  Rüstəmova Afaq Adil qızı
  Fortepiano, orqan və klavesin kafedrasının müdiri,
  Professor, elmlər namizədi

    
   

  Süleymanova Tomrid Kazım qızı
  Tədris hissə müdiri, üzv

    
   

  Yusifova Həqiqət Sabir qızı 
  Aspirantura şöbəsinin müdiri, sənətşünaslıq namizədi,
  dosent, üzv