• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Dirijorluq kafedrasının müəllimləri

  İmanova Gülbacı Əliəkbər qızı

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, Prezident Mükafatçısı

  Ardını oxu...

  Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu

  Professor, xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, Humay mükafatı laureatı, Şöhrət ordenli

  Ardını oxu...

  Cəfərov Cavanşir Xəlil oğlu

  Professor, xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, Prezident Mükafatçısı

  Ardını oxu...

  Məmmədova Leyla Mütalib qızı

   BMA-nın professoru, Sənətşünaslıq namizədi, Elmi katib, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar Müəllim

  Ardını oxu...

  Hacıyeva Sevil İnşalla qızı

  Dosent, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Əməkdar Artist, Humay mükafatı laureatı

  Ardını oxu...

  Qafulov Aqil Müzəffər oğlu

  Dosent, Həmkarlar ittifaqının sədri, pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar Müəllim

  Ardını oxu...

  Kuxmazova Yulizanna Şəfiyevna

  Dosent, Əməkdar artist, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Barateliya Naala Raul qızı

  Baş müəllim, Əməkdar Artisti

  Ardını oxu...

  Əliyeva Rəna Ələkbər qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...

  Quliyev Əyyub Ramiz oğlu 

  Dosent, Əməkdar artist, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Dirijorların Beynəlxalq müsabiqə laureatı

  Ardını oxu...