• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

    Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

     

    Heydər Əliyev

     

  • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

    Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

    əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

     

    Üzeyir Hacıbəyli

  • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

    ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

    binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

     

    Qara Qarayev

  • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

    O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

    İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

     

    Fikrət Əmirov

    Ü.Hacıbəylinin virtual muzeyi

    Genealogiya

     

    Hacıbəyovlar

    - Hacıbəy Molla Məhəmməd oğlu
      İsmayılbəy Hacıbəyov (1879-1921) ---   Zəhra xanım Paşayeva
      Soltan Hacıbəyov (1919-1974) ---  Adılə Bədirbəyli
      İsmayıl Hacıbəyov (1949-2006)
     Əbdülhüseyn Molla Məhəmməd oğlu (1842-1901)  ---  Şirinbəyim Əliverdibəyova  (1853-1939)
        Sayad xanım Hacıbəyova (1872-1954)
        Abuhəyat xanım Hacıbəyova (1880-1951)
        Zülfüqar bəy Hacıbəyov (1884-1950) ---  Böyük xanım Tağızadə
       Niyazi Hacıbəyov (1912-1984)
       Çinqiz Hacıbəyov (1913-1971)
       Üzeyir bəy Hacıbəyov (1885-1948) ---  Məleykə xanım Terequlova
       Ceyhun bəy Hacıbəyov (1891-1962)