• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Tədris

  • Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr və magistr ixtisaslarına qəbul iki mərhələ üzrə keçirilir. Birinci mərhələdə test imtahanları, ikinci
   Daha ətraflı
  • Azərbaycanın ali məktəblərində üçpilləli təhsil tətbiq ediləndən bəri, yəni 1997-ci ildən etibarən Bakı Musiqi Akademiyasında magistr hazırlığı aparılır. BMA magistraturasında
   Daha ətraflı
  • Yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24.02.1994-cü il tarixli 113 №li qərarına əsasən Bakı Musiqi
   Daha ətraflı
  • Üzeyir Hacıbəyli - klassik Azərbaycan musiqisinin banisi
   Daha ətraflı
  • Əlavə təhsil hər bir vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin edir və insan potensialının inkişafının, kadrların intellektual və peşə hazırlığı
   Daha ətraflı