• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Nəfəs və zərb alətləri kafedrasının müəllimləri


   Axundzadə Yusif Yevgeniy oğlu

  Kafedra müdiri, professor, Xalq artisti

  Ardını oxu...


   Axundzadə Rüfət Yusif oğlu

  Dosent, Əməkdar İncəsənət xadimi

  Ardını oxu...


   Məmmədov Fikrət Qulamhüseyn oğlu

  Dosent, Əməkdar artist

  Ardını oxu...


   Cahangirov Arif Qudrət oğlu

  Baş müəllim, Əməkdar Artisti

  Ardını oxu...


   Zeynallı Orxan Nicat oğlu

  Baş müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Ardını oxu...


   Ağamalızadə Müzəffər Məmməd İbrahim oğlu

  Professor, Xalq artisti

  Ardını oxu...