• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Sibelius proqramında not yığımının tədrisi
  Kitab sənəti
  Elanlar müsabiqə
  Elanlar tələbə kartı
  Elanlar 29 noyabr
  Elanlar 26 dekabr
  Elanlar 27 dekabr
  Elanlar 29 dekabr
  Elanlar 27 dekabr
  Elanlar 4-11 aprel
  Elanlar 8 fevral
  Elanlar 1 fevral
  Elanlar 1-9 mart
  Elanlar 2 aprel
  Elanlar 10 may
  Elanlar 7 may
  Elanlar 9 fevral
  Açiq qapi və ustad dərsləri
  Elanlar 2 may
  Elanlar 1 may
  Elanlar 22 may
  Elanlar 3 – 10 dekabr
  Elanlar 6 noyabr
  Elanlar 2 oktyabr
  Elanlar 15 oktyabr
  Elanlar 5-12 fevral 2019-cu il
  Elanlar 17-19 dekabr 2018-ci il
  Elanlar 11-12 oktyabr 2018-ci il
  Elanlar 23 oktyabr 2018-ci il
  Elanlar 10 noyabr
  Elanlar 23 noyabr
  Elanlar 12 oktyabr 2018-ci il
  Elanlar 22-25 aprel 2019-cu il
  Elanlar 19 oktyabr 2018-ci il
  Elanlar 23 oktyabr 2018-ci il
  Elanlar 15 noyabr 2018-ci il
  Elanlar 15-16 noyabr 2018-ci il
  Elanlar 19 noyabr 2018-ci il
  Elanlar 26-29 noyabr 2018-ci il
  Elanlar 1 – 8 may 2019-cu il
  Elanlar 6 dekabr 2018-ci il
  Elanlar 14 dekabr 2018-ci il
  Elanlar 19 dekabr 2018-ci il
  Elanlar 14 dekabr 2018-ci il
  Elanlar 8 – 22 sentyabr 2019-cu il
  Elanlar 28 yanvar 2019-cu il
  Elanlar 21 yanvar 2019-cu il
  Elanlar 24 yanvar 2019-cu il
  Elanlar 29 yanvar 2019-cu il
  Elanlar 3-4 aprel 2019-cu il
  Elanlar 5-12 fevral 2019-cu il
  Elanlar 8-11 mart 2019-cu il
  Elanlar 6-8 may 2019-cu il
  Elanlar 23-24 may 2019-cu il
  Elanlar 27 mart 2019-cu il
  Elanlar 10 aprel 2019-cu il
  Elanlar 19 aprel 2019-cu il
  Elanlar 26 aprel 2019-cu il
  Elanlar 16 may 2019-cu il
  Elanlar 3 may 2019-cu il