• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Zsolt-Tihamor Visontay BMA-nın İfaçılıq fakültəsinin tələbələrinə ustad dərsləri keçəcəkdir

   

  Bir sıra beynəlxalq müsabiqələr laureatı Zsolt-Tihamor Visontay 2005-ci ildə Avropa İttifaqının Gənclər Orkestrinin lideri, 2006-cı ildə isə Altenburg-Gera Filarmonik Orkestrinin konsertmeysteri seçilmişdir. Mütəmadi olaraq Mozartsaal, Vyana; Sall Gaveau, Paris; Wigmore Hall, London kimi konsert salonlarında çıxış edir. 

  15, 16 noyabr 2018-ci il tarixində Zsolt-Tihamor Visontay Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Qara Qarayev adına Konfrans Zalında BMA-nın İfaçılıq fakültəsinin tələbələrinə ustad dərsləri keçəcəkdir.