• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  8, 11 mart 2019-cu il tarixlərində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində yerləşən Opera Studiyasının zalında Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın” operası səhnəyə qoyulacaq.

    
  Tamaşanın quruluşcu dirijoru Azərbaycanın Xalq Artisti, professor Fəxrəddin Kərimov, quruluşcu rejissor Aleksey Smirnov, xormeysteri xalq artisti Gülbacı İmanova, konsertmeyster Yuliya Kərimova, quruluşcu rəssam Elena Bodrovadır.
  Tamaşada teatrımızın solistləri, Əməkdar Artistlər Fəridə Məmmədova, Anton Ferştandt, Səbinə Əsədova, Adil Axundov və başqaları çıxış edəcəklər.
  Görkəmli rus bəstəkarı P.Çaykovski 19 fevral 1890-cı ildə Florensiyada olarkən "Qaratoxmaq qadın" operası üzərində işləməyə başlamış və çox qısa müddət ərzində - cəmi 44 günə operanı başa çatdırmışdı. Operanın librettosu dahi rus şairi A.Puşkinin eyni adlı povestinin motivləri əsasında qələmə alınmışdı. Tamaşanın premyerası 7 dekabr 1890-cı ildə Peterburqda Mariinski Teatrında baş tutmuş və böyük uğur qazanmışdı.