• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Azad Əliyev adına violinçilərin I beynəlxalq müsabiqəsi

   
  Bu müsabiqə Azərbaycanın məşhur violin ifaçısı xalq artisti, professor Azad Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunur.

  5-12 fevral 2019-cu il
  Bakı, Azərbaycan
  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalı. Bakı şəh., Ş.Bədəlbəyli küç., 98.

  Dəstək olan təşkilatlar:
  • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi;
  • Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi;
  • Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.
  Müsabiqənin təşkilatı və keçirilməsi üzrə əsas tədbirləri Təşkilat Komitəsi həyata keçirir.
  Müsabiqə barədə məlumatla Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının və www.azadaliyev.com saytlarında tanış olmaq olar.
  Müsabiqə iştirakçılarının yaş kateqoriyaları
  1.A qrupu – (7-9 yaş)
  2.B qrupu – (10-12 yaş)
  3.C qrupu – (13-15 yaş)
  4.D qrupu – (16-18 yaş)
  5.E qrupu – (19-21 yaş)
  6.F qrupu – (22-25 yaş)
  7.G qrupu – yaş limiti yoxdur. (Yalnız konsertmeyster ustalığı nominasiyasına aiddir)


  Müsabiqənin keçirilmə müddəti və yeri
  5-12 fevral 2019-cu il
  Bakı, Azərbaycan
  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalı. Bakı şəh., Ş.Bədəlbəyli küç., 98

  Müraciətlərin qəbulu.
  Müsabiqədə iştirak etmək üçün 2018-ci il, 30 dekabr tarixinə qədər onlayn müraciəti doldurub göndərilməli və aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir.
  • Doğum haqda şəhadətnamənin, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya pasportun (şəkil və qeydiyyat olan səhifəsi) surəti;
  • 2 ədəd ağ-qara fotosu (10,5x15sm.)
  • Qısa yaradıcılıq tərcümeyi halı
  • Proqram
  • Müsabiqədə iştirak etmək üçün ödəniş barədə qəbzin surəti

  Proqram
  Solo

  I tur

  A,B,C,D,E qrupları

  Etüd, 2 müxtəlif xarakterli pyes (texniki və lirik) – mak.20 dəq.

  F qrupu
  Kapris (H.Venyavski və ya N.Paqanini), 2 müxtəlif xarakterli pyes (texniki və lirik) – mak.25 dəq.

  II tur

  A,B,C,D,E,F qrupları

  Konsert I hissə və ya II, III hissələr, Azərbaycan bəstəkarının pyesi. – mak. 30 dəq.

  Bütün əsərlər əzbər ifa olunur.

  Violin dueti

  I tur

  A,B,C,D,E,F qrupları
  2 müxtəlif xarakterli pyes - mak.15 dəq.

  II tur

  Konsert I hissə və ya II,III hissələr – mak. 15 dəq.

  Kamera ansamblı

  C,D,E,F qrupları
  (duet: violin-f-no, trio: fortepiano triosu, simli trio, kvartet: fortepiano kvarteti, simli kvartet, kvintet: fortepiano kvinteti, simli kvintet)

  I tur

  XVIII-XIX əsr Qərbi Avropa bəstəkarının əsərindən 1 və ya 2 hissə, Azərbaycan bəstəkarının əsərindən 1 və ya 2 hissə - mak.20dəq.

  II tur

  Sərbəst proqram (bir neçə əsərdən hissələr) – mak.20 dəq.

  Konsertmeyster ustalığı

  D,E,F,G qrupları

  Müsabiqə iştirakçısını I və II turlarda müşaiət etdiyi bütün əsərlər

  Müsabiqə iştirakçıları bir və bir neçə nominasiya üzrə yarışmaq hüququna malikdirlər.

  Müsabiqəyə təqdim olunan proqramda sonradan düzəlişə qəti icazə verilmir.

  Qiymətləndirilmə
  Münsiflər heyəti 10 bal sistemi üzrə qiymətləndirmə aparacaqdır. Bərabər
  ballar zamanı münsiflər heyətinin sədri daha bir səsə malik olur.

  Mükafatlandırılma
  Bütün müsabiqə iştirakçıları arasında maksimum bal toplayan iştirakçı Qran Pri mükafatına layiq görüləcəkdir. Qran Pri mükafatı qiymətli hədiyyədən ibarət olacaq.
  Münsiflər heyəti hər bir nominasiya və yaş qrupları üzrə laureat 1-ci yer, laureat 2-ci yer, laureat 3-cü yer, diplomant 1-ci yer, diplomant 2-ci yer, diplomant 3-cü yer və iştirakçı diplomu təltif edə bilər. Münsiflər heyətinin həmçinin, bu mükafatların hansınısa təltif etməmək hüququ vardır.

  Müsabiqədə iştirak haqqı

  Solo

  A,B,C yaş qrupları üzrə - 40 avro
  D,E,F yaş qrupları üzrə - 50 avro

  Violin dueti

  A,B,C yaş qrupları üzrə - 70 avro
  D,E,F yaş qrupları üzrə - 80 avro

  Kamera ansamblı

  (ansambl üzrə)
  C yaş qrupu üzrə duet - 70 avro, trio – 80 avro, kvartet – 90 avro, kvintet – 100 avro
  D,E,F yaş qrupları üzrə duet - 80 avro, trio – 90 avro, kvartet – 100 avro, kvintet – 120 avro

  Konsertmeyster ustalığı

  D,E,F yaş qrupları üzrə - 40 avro
  G yaş qrupu üzrə - 50 avro

   

   

  Valyuta EUR
  Benefisiarın Bankı Kapital Bank ASC Mərkəzi filialı
  Filialın kodu 200026
  VÖEN 9900003611
  SWIFT kod AIIBAZ2X
  Müxbir hesab AZ37NABZ01350100000000001944
  Benefisiarın Adı Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
  Hesab N AZ74AIIB38190019780137824102
  VÖEN 1400299531


  Hər bir iştirakçı əlavə nominasiyalarda yarışa qatıla bilər. Bu zaman əlavə nominasiya üçün 25% endirim olacaqdır.

  Təşkilat komitəsi müsabiqə iştirakçılarının istəyini nəzərə alaraq bəzi ödənişli xidmətlər (mehmanxana, ekskursiya və s.) təklif edə bilər.

  Əlavə məlumat üçün: +994503250684: +994556403206, Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Ərizə

      

  1-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ им. АЗАДА АЛИЕВА


  Этот конкурс посвящен 90-летию со дня рождения известного азербайджанского скрипача, народного артиста, профессора Азада Алиева.

  5-12 февраля 2019 г.
  Баку, Азербайджан
  Большой зал Бакинской музыкальной академии.
  Город Баку, ул. Ш. Бадалбейли,

  Организаторы:
  • Министерство образования Азербайджанской Республики;
  • Министерство культуры Азербайджанской Республики;
  • Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибейли;

  Организационный комитет осуществляет основные мероприятия по организации и проведению конкурса.
  Дополнительная информация о конкурсе доступна на сайте: www.musicacademy.edu.az и www.azadaliyev.com.

  Возрастные категории
  1.группа А – (7-9 лет)
  2.группа В – (10-12 лет)
  3.группа C – (13-15 лет)
  4.группа D – (16-18 лет)
  5.группа E – (19-21 лет)
  6.группа F – (22-25 лет)
  7.группа G – без возрастных ограничений (только лишь для номинации "Концертмейстерское мастерство")

  Даты и место проведения
  5-12 февраля 2019 года
  Баку, Азербайджан
  Большой зал Бакинской музыкальной академии.
  Город Баку, ул. Ш. Бадалбейли,

  Прием заявок.
  Для участия в конкурсе должна быть заполнена и отправлена онлайн-заявка до 30 декабря 2018 года, и к ней должны быть приложены следующие документы:
  • Копия документа, удостоверяющего личность претендента (свидетельства о рождении или паспорта)
  • 2 черно-белые фотографии (10,5x15см.)
  • Краткая творческая биография
  • Подробная программа выступления с указанием тональностей произведений, их частей, а также продолжительности исполнения
  • Копия документа об оплате регистрационного взноса

  Программа
  Соло
  I тур
  Группы A,B,C,D,E
  • Этюд
  • 2 разнохарактерные пьесы (техническая и лирическая) – макс. 20 мин.

  Группа F
  • Каприс (Г.Веньявский или Н.Паганини),
  • 2 разнохарактерные пьесы (техническая и лирическая) – макс..25 мин.

  II тур
  Группы A,B,C,D,E,F
  • Концерт I часть или II, III части,
  • Пьеса Азербайджанского композитора – макс.30 мин.

  Все произведения исполняются наизусть.

  Скрипичный дуэт

  I тур
  Группы A,B,C,D,E,F
  2 разнохарактерные пьесы – макс.15 мин.

  II тур
  Концерт I часть или II, III части – макс.15 мин.

  Камерный ансамбль

  Группы C,D,E,F
  (дуэт: скрипка-фортепианo; трио: фортепианное трио, струнное трио; квартет: фортепианный квартет, струнный квартет; квинтет: фортепианный квинтет, струнный квинтет.)

   

  I тур
  • 1 или 2 части из произведений западноевропейских композиторов XVIII-XIX вв.
  • 1 или 2 части из произведений Азербайджанских композиторов – макс. 20 мин.

  II тур
  Свободная программа (части из разных произведений) – макс. 20 мин.

  Концертмейстерское мастерство
  Группы D,E,F,G
  Все работы участника конкурса в I и II турах.
  Участники конкурса имеют право участвовать в одной или нескольких номинациях.
  Последующие корректировки программы, которая была представлена на конкурс, строго запрещены.

  Оценка
  Жюри оценивает выступление каждого участника конкурса по 10-ти бальной системе. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации с равным количеством баллов.

  Награждение
  Решением компетентного жюри в каждой номинации с учетом возрастной категории определяются лауреаты 1-ой, 2-ой, 3-ей степени и дипломанты 1-ой, 2-ой, 3-ей степени, которые награждаются дипломами. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы. Победитель, набравший максимальное количество очков среди всех участников, получит Гран-при. Гран-при станет ценным призом.

  Вступительный взнос

  Соло
  Группы A,B,C – 40 евро
  Группы D,E,F – 50 евро

  Скрипичный дуэт
  Группы A,B,C – 70 евро
  Группы D,E,F – 80 евро

  Камерный ансамбль
  Группа C дуэт – 70 евро, трио – 80 евро, квартет – 90 евро, квинтет – 100 евро (за ансамбль)

  Группы D,E,F дуэт – 80 евро, трио– 90 евро, квартет – 100 евро, квинтет – 120 евро (за ансамбль)

  Концертмейстерского мастерства
  Группы D,E,F – 40 евро
  Группа G – 50 евро

  Валюта EUR
  Банк Бенефициара Главное отделение банка Kapital Bank ASC
  Код филиала 200026
  ИНН 9900003611
  SWIFT-код AIIBAZ2X
  Корреспондентский счет AZ37NABZ01350100000000001944
  • Имя бенефициара Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибейли
  Номер счета AZ74AIIB38190019780137824102
  ИНН 1400299531

  С отметкой в графе «цель перевода»: Имя конкурсанта латиницей – Номинация – Категория

  Каждый участник может участвовать в дополнительных номинациях. В этом случае, ему будет предоставлена скидка 25% на дополнительные номинации.
  Учитывая пожелания участников конкурса, Оргкомитет может предложить некоторые платные услуги (отель, экскурсию и т. д.).

  Для получения дополнительной информации:
  Телефон: (+99450)3250684: WhatsApp (+99455)6403206
  E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Заявка

   


  1st AZAD ALIYEV INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION


  This competition is dedicated to the 90th anniversary of the famous Azerbaijani violinist, People's Artist, Professor Azad Aliyev.

  11-18 december 2018
  Baku, Azerbaijan
  The big hall of the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli Baku city, Sh.Bedelbeyli street, 98.

  Supporting organizations:
  • Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan;
  • Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan;
  • Baku Music Academy after named Uzeyir Hajibeyli.
  Organizing Committee carries out basic actions for the organization and holding of the competition.
  With information about the competition www.musicacademy.edu.az and www.azadaliyev.com can be found on the sites.

  Age categories of competition participants
  1.Group A – (7-9 years old)
  2.Group B – (10-12 years old)
  3.Group C – (13-15 years old)
  4.Group D – (16-18 years old)
  5.Group E – (19-21 years old)
  6.Group F – (22-25 years old)
  7.Group G – No age limit. (Only belong to the accomponiment mastery nomination )

  Date and place of the contest
  11-18 december 2018
  Baku, Azerbaijan
  The big hall of the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli Baku city, Sh.Bedelbeyli street, 98.

  Reception of applications.
  To participate in the competition, the online application must be completed and sent by November 10, 2018, and the following documents must be attached.
  Copy of birth certificate, ID card or passport (photo and registration page);
  2 black and white photos (10.5x 15 cm)
  • Short creative biography
  • Program (detailed performance program with an indication of the keys of musical compositions and their parts, as well as the length. ) Changes in the program are only allowed until November, 10,2018
  • A copy of the receipt of payment for participation in the competition

  Program
  Solo
  1st round
  A,B,C,D,E groups
  Etude, 2 different character pieses (technical and lyrical) – max.20 minutes.


  Group F
  Caprica (H. Wieniawski, or N.Paganini), 2 different character pieses (technical and lyrical) - max.25 min.

  2nd round
  A,B,C,D,E,F groups
  Concert I movement or II, III movement, piese of Azerbaijani composer. - max. 30 min.
  All works have to be performed from memory.

  Violin duo
  1st round
  A,B,C,D,E,F groups
  2 different character pieses - max.15 min.

  2nd round
  Concert I movement or II,III movements – max. 15 min.

  Chamber ensemble
  C,D,E,F groups
  (duo: violin-piano, trio: piano trio, string trio, quartet: piano quartet, string quartet, quintet: piano quintet, string quintet)
  I round
  One or two movement from the works of the 18th-19th century Western European composer, one or two movement from the Azerbaijani composer's work. – max. 15 min.
  II round
  Free program (how many movements of works) – max.20 min.

  Accomponiment mastery
  D,E,F,G groups
  All works of the contest participant in I and II tours
  Subsequent adjustments to the program submitted to the competition are not strictly permitted.
  The programs to be performed by the candidates can not be changed after November 10, 2018.

  Assessment
  The jury will evaluate the 10 points system.
  When there are equal points the chairman of the jury has one more vote.
  Rewarding
  The winner, who scores the maximum number of points for all contestants, will be awarded the Grand Prix. Grand Prix will be a valuable prize.
  The jury nominations and age groups for each 1st place winner, 2nd place winner, 3rd place winner, diplomat 1st place, diplomat 2nd place , diplomat 3rd place
  The registration fees are as follows:
  1. Violin solo
  • Categories A,B,C – € 40.00
  • Categories D,E,F – € 50,00

  Violin duo
  • Categories A,B,C – € 70.00
  • Categories D,E,F – € 80,00
  Chamber ensembl
  (for ensembl )
  • Categories C duo – € 70,00, trio-€ 80,00, quartet – € 90,00, quintet - € 100,00
  • Categories D,E,F duet – € 80,00; trio - € 90,00; quartet - € 100,00; quintet - € 120,00

  Accpointment mastery
  D,E,F by age groups - € 40,00
  G by age group - € 50,00

  Currency EUR
  Beneficiary's Bank Central branch of Kapital Bank ASC
  Branch code 200026
  VÖEN 9900003611
  SWIFT code AIIBAZ2X
  Correspondent account AZ37NABZ01350100000000001944
  Beneficiary’s name Baku Music Academy Uzeyir Hajibeyli
  Account N AZ74AIIB38190019780137824102
  VÖEN 1400299531
  Each participant may participate in additional nominations. At this time, there will be a 25% discount for additional nominations.
  The Organizing Committee can offer some paid services (hotel, excursion, etc.), given the willingness of the contest participants.
  For additional information: Telephone: (+99450)3250684: WhatsApp (+99455)6403206
  E-mail Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   Application form