• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Yusifova Həqiqət Sabir qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Sumqayıt şəh., 1967-ci il.

  Təhsil:  1984-cü ildə Soltan Hacıbəyov adına Sumqayıt Orta İxtisas Musiqi məktəbinə fortepiano ixtisası üzrə qəbul olmuşdur.

  1987-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriysının fortepiano fakültəsinə daxil olmuş, 1992-ci ildə həmin ali məktəbi bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:   H.Yusifova 2008-ci ildə Əməkdar İncəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gulnaz Abdullazadənin rəhbərliyi ilə «Sevda İbrahimovanın kamera instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri» adlı dissertasiya işini müdafiə etmiş, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

  1992-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasında «Xalq çalğı alətləri» kafedrasında baş laborant kimi işə başlamışdır.

  1997-ci ildən bu günə kimi «Doktorantura və dissertantura» şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. Bununla yanaşı 1998-cı ildən başlayaraq H.Yusifova Bakı Musiqi Akademiyasının «Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq» kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2004-cü ildə baş müəllim, 2009-cu ildən isə dosent vəzifəsinə keçib.

  Elmi fəaliyyəti: Bir sıra elmi məqalələrin və vəsaitlərin müəllifidir.
  2000-2005-ci illərdə H.Yusifova aspirant və gənc tədqiqatçıların VІ, VІ,VІІ, ІX, X Respublika Elmi Konfranslarında məruzələrlə çıxış etmişdir. Bu çıxışlar «Aspirant və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransı» adlı topluda çap olunmuşdur.