• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Babayev Dmitriy Konstantinoviç

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi:    Azərbaycan , Bakı, 1977

  Təhsil:    2000 – ci ildə BMA – nın bakalavr pilləsini bitirmiş və magistraturaya vokal sinifinə daxil olmuşdur.

  2002- ci ildə magistraturani bitirib.

   

  Pedaqoji fəaliyyəti:    2003 - 2004 – cü illər Rusiyanın Moskva şəhərində yaşayıb Petrovsky kadet korpusunda xormeyster vəzifəsində işləmişdir.

  2006-ci ildə Bakı şəhərinə qayıdandan sonra, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasinda xor artisti vəzifəsində ,

  2006 –ci ildən BMA –nın müşayiətçi illüstrator vəzifəsində çalışır.

  2015-ci ildən Bülbül adına xüsusi uşaqlar məktəbində və Müslüm Maqomayev adına uşaq musiqi məktəbində müəllim işləyir.