• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Bəstəkarlıq kafedrasının görkəmli xadimləri

  Niyazi Zülfüqar oğlu Hacıbəyov-Tağızadə 

  (20.06.1912 – 02.08.1984)

  Dirijor, bəstəkar, ictimai xadim. SSRİ xalq artisti (1959), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1982).

  Ardını oxu...

  Qarayev Qara Әbülfәz oğlu

  (5.02.1918, Bakı - 13.05.1982, Bakı)

  Bәstәkar, pedaqoq, musiqi-iсtimai xadim, professor.

  Ardını oxu...

  Quliyev Məmməd Mehdi oğlu

  (9.02.1936, Göyçay - 2.10.2001, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi (1992).

  Ardını oxu...

  Quliyev Tofiq Әlәkbәr oğlu

  (7.11.1917, Bakı - 4.10.2000, Bakı)

  Bәstәkar, dirijor, pianoçu, musiqi-ictimai xadim, professor.

  Ardını oxu...

  Zülfüqarov Oqtay Qədir oğlu

  (31.03.1929, Bakı - 31.08.2016, Bakı)

  Bəstəkar. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1972), Xalq artisti (2000)

  Ardını oxu...

  Әliverdibәyov Nazim Ağalar oğlu

  (4.08.1926, Bakı — 16.02.1985, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, musiqi redaktoru, musiqi ictimai xadim. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor.

  Ardını oxu...

  Әmirov Fikrәt Mәşәdi Cәmil oğlu

  (22.11.1922, Gəncə —20.02.1984, Bakı)

  Bәstәkar, musiqi ictimai xadim. Azәrbaycan xalq artisti (1958), SSRİ xalq artisti (1965).

  Ardını oxu...