• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Quliyev Məmməd Mehdi oğlu

  (9.02.1936, Göyçay - 2.10.2001, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi (1992).


  Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbini tar ixtisası üzrə bitirmiş (1958), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq şöbəsində (professor Q.Qarayevin sinfi) təhsil almışdır (1958-1963).

  1960-cı ildən ömrünün sonuna kimi A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecində dərs demişdir.

  M.Quliyev “Aldanmış ulduzlar” (M.F.Axundovun povesti əsasında) operasının, 7 simfoniyanın, instrumental konsertlərin, iri həcmli xor əsərlərinin, o cümlədən, “Dədə Qorqud diyarı” (Fikrət Qocanın sözlərinə) kantatasının, “Şəbi-hicran” (Füzulinin sözlərinə) lirik poemasının, kamera-instrumental əsərlərin müəllifidir. Bəstəkarın 3 saylı “Azərbaycan” simfoniyası qadın xanəndə, solistlər, xor və simfonik orkestr üçün yazılmışdır. 4 saylı simfoniya “Muğam”, 7 saylı simfoniya “Xəmsədən damlalar” adlanır, həmçinin, kamera orkestri üçün “Muğamsayağı” əsərini bəstələmişdir.