Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

AZƏRBAYCANIN REGİONLARI ÜÇÜN MƏKTƏB-STUDİYANIN 2021-2022-ci TƏDRİS İLİNDƏ PULSUZ ONLAYN USTAD DƏRSLƏRİ


“MUSİQİÇİLƏRİN PEDAQOJİ USTALIĞI” BEYNƏLXALQ FESTİVAL-MÜSABİQƏ

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО МУЗЫКАНТОВ» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС


"PEDAGOGICAL SKILLS OF MUSICIANS" INTERNATIONAL FESTIVAL-COMPETITION

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası müəllim və tələbə heyətinin nəzərinə

ELAN


ORTA İXTİSAS MUSİQİ MƏKTƏB-STUDİYASINA MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ KİÇİK YAŞLI MƏKTƏBLİ UŞAQLARIN QƏBULU ÜÇÜN ÖDƏNİŞSİZ HAZIRLIQ KURSLARI TƏŞKİL EDİR

БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В СРЕДНЮЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ-СТУДИЮ


Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.

İxtisas imtahanının proqram tələbləri


Koreya Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında Beynəlxalq Təhsil üzrə Milli İnstitutu (BTMİ) 2022-ci il üçün xarici tələbələrə bakalavr pilləsi üzrə “Global Koreya Təqaüd Proqramı”nı elan etmişdir.

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

Sonaxanım Qulam qızı İbrahimova tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Menecment fəaliyyəti Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı kontekstində” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı


2022/2023-cü tədris ili üzrə SABAH qruplarının bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbulu açıq elan olunur.

1 iyun 2022-ci il tarixindən etibarən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Yaz İmtahan Sessiyası başlanacaqdır.


Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsi “Vətən savaşında tarixi zəfər” mövzusuna həsr olunmuş sərbəst yazı işi müsabiqəsi elan edir!

Britaniya Şurası Yaradıcı Prodüserlər (Creative Producers) proqramı üçün açıq müsabiqə elan edib.


Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

"Klassik fortepiano sonata və romansların simfonik orkestr üçün orkestrləşdirmə" RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİ


Bakı Musiqi Akademiyası, Erasmus Beynəlxalq mübadilə proqramı 2022-2023 tədris ili üzrə qəbula start verir.

ABİTURİYENTLƏRİN VƏ YUXARI SİNİF (V,VI,VII,VIII,IX,X) ŞAGİRDLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!


Gülnar Elçin qızı Mirzəyevanın “Azərbaycan fortepiano musiqisi və ifaçılığında etüd janrı” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

Nailə Baloğlan qızı Məmmədovanın “Azərbaycan musiqi folkloru müasir bəstəkarların xor işləmələrində” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi


25 noyabr 2021-ci il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində yaradılmış "Təhsil Tələbə Krediti Fondu"nun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi üçün elektron müraciətlərin qəbuluna başlanılmışdır.


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

İsazadә Ağa Әһmәd İsa oğlu

(18.01.1928, Bakı - 2007, Bakı)

Musiqişünas, Sәnәtşünaslıq doktoru (1989), professor. Azәrbaycanın әmәkdar elm xadimi (1991).

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdır.
1955-ci ildәn Azәrbaycan EA Memarlıq vә İncәsәnәt İnstitutunda işlәyib, uzun illər “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” şöbəsinin müdiri olub.

Ə.İsazadə Azərbaycanda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş ilk musiqişünas-alimdir. O, ilk dəfə olaraq, Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi, arxeoloji, etnoqrafik mənbələrini, həmзinin orta əsrlərdəki poetik və tətbiqi sənət mənbələrini aşkarlamış, xalq musiqisinin bu mənbələr əsasında tədqiq edilməsinin elmi-metodoloji prinsiplərini müəyyənləşdirmişdir. Onun araşdırmaları sayəsində Azərbaycan xalq musiqisinin notlaşdırılması, öyrənilməsi tarixi və bu məsələləin nəzəri aspekti sistemli şəkildə ilk dəfə elmi-musiqişünaslıq həllini tapmışdır.

1960-1980-ci illərdə məqsədyönlü şəkildə aparılan folklor ekspedisiyalarının nəticəsində Ə.İsazadə mətbuatda və elmi nəşrlərdə elmi-məlumat xarakterli məqalələrlə çıxış etmişdir. Alminin bu fəaliyyəti sayəsində institutda folklor arxivi yaranmış, ekspedisiyalardan əldə edilmiş materiallar əsasında şöbədə irihəcmli fundamental “Azərbaycan xalq musiqisi atası” tərtib edilmiş, xalq musiqimizin janrlar üzrə yayılma arealı müəyyənləşdirilmişdir.

Ə.İsazadə bəstəkar Nəriman Məmmədovla birlikdə iki hissədən ibarət “Azərbaycan xalq mahnı və oyun havaları” adlı folklor toplusu tərtib etmiş və bu toplular nəşr olunmuşdur (1975,1984).

Ə.İsazadə “Azərbaycan musiqisinin salnaməsi (1920-1932)”, “İnqilaba qәdәrki Bakının professional musiqi һәyatının tarixindәn”, “Ü.Hacıbәyov vә M.Maqomayevin “Azәrbaycan türk el nәğmәlәri” mәcmuәsi vә onun Azәrbaycan folklorşünaslığının inkişafında elmi-tarixi әһәmiyyәti” vә s. mәqalәlәrin müəllifi, “Bәstәkarın xatirәsi” (1976), “Üzeyir Hacıbәyov һaqqında söz” (1985; 1990, rus dilindә) və s. kitabların tərtibçisidir.

Ə.İsazadənin rəhbərliyi ilə “Azərbaycan xalq musiqisi antologiyası” oncildliyi tərtib olunmuşdur. Bu, çoxcildli fundamental toplulara xalq musiqisinin bütün janrları daxil edilmişdir. 2003-2007-ci illər ərzində “Antologiya”nın 7 cildi çapdan çıxmışdır.

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı