• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Layihənin iştirakçıları

  Layihənin müəllifi 

  Bədəlbəyli Fərhad 
  Rektor, SSRİ və Azərbaycan Respublikasının
  Xalq artisti, professor

   

  Layihənin rəhbəri

  Quliyeva Nərminə 
  Tədris işləri üzrə Birinci prorektor, Əməkdar müəllim,
  pedaqoji elmlər namizədi, professor

   

  Layihənin koordinatoru 

  Məmmədov Tariyel
  «Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi»
  kafedrasının müdiri, Əməkdar incəsənət xadimi,
  sənətşünaslıq doktoru, professor

   

  Məsləhətçilər

  Abbaszadə Nəzmiyyə
  professor, Əməkdar incəsənət xadimi

  Abasquliyeva Leyla
  «Konsertmeyster ustalığı» kafedrasının müdiri,
  Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq namizədi,
  professor
   
  Abdullazadə Gülnaz
  Elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektor,
  Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru,
  professor
   
  Axundova Sevda
  Kadrlar şöbəsinin müdiri
   
  Axundova Yeganə
  Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektor,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor

  Axundzadə Yusif
  «Nəfəs və zərb alətləri» kafedrasının müdiri,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor
   
  Aşumova Samirə
  «İxtisas  fortepiano» kafedrasının müdiri,
  Əməkdar artist, sənətşünaslıq namizədi, professor   

  Dilbazi Minirə
  «Ümumi fortepiano» kafedrasının müdiri,
  Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq namizədi, professor
   
  Əfəndiyeva İmruz
  Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri,
  Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
  professor

  Fərəcov Tahir
  Təsərrüfat işləri üzrə prorektor

  Həsənova Şəhla 
  Magistratura şöbəsinin müdiri, elmlər doktoru,
  Əməkdar incəsənət xadimi, professor

  İbrahimova Şəhla
  «Simli alətlər» kafedrasının müdiri,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor

  İmanova Ülviyyə
  «Musiqi tarixi» kafedrasının müdiri, Əməkdar müəllim,
  sənətşünaslıq namizədi, BMA-nın professoru

  Qafulov Aqil
  Həmkarlar İttifaqının sədri, Əməkdar müəllim,
  dosent

  Qasımova Xuraman
  «Solo oxuma və opera hazırlığı» kafedrasının müdiri,
  Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor

  Quliyev Tərlan
  «Dillər və ədəbiyyat» kafedrasının müdiri,
  filologiya elmləri doktoru, professor

  Mahmudova Gülzar
  professor, sənətşünaslıq namizədi

  Məlikov Arif
  «Bəstəkarlıq» kafedrasının müdiri,
  SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti,
  professor

  Məmmədova Leyla
  Sənətşünaslıq namizədi, BMA-nın professoru

  Məmmədova Elnarə
  «Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq»
  kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq namizədi,
  dosent

  Məmmədova Gülxar
  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Neymanova Kəmalə
  «Kamera ansamblı» kafedrasının müdiri,
  professor

  Rimazi Nəzakət
  professor, pedaqoji elmlər namizədi

  Seyidov Tərlan
  BMA-nın nəzdində Məktəb-Studiyanın müdiri,
  Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru,
  professor

  Seidova Səadət
  «Musiqi nəzəriyyəsi» kafedrasının müdiri,
  Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq namizədi,
  professor

  Süleymanova Tomrid
  Tədris hissə müdir

  Yaqubova Tahirə
  «Orqan və klavesin» kafedrasının müdiri,
  Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq namizədi,
  professor

   

  Redaktorlar

  Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı 
  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

  Taptıqova Yeganə Vagif qızı
  Dosent

   

  Texnik üzvləri iştə mütəhəssislər

  Cahangirova Alina
  Proqramçı və dizayner

  Tişakova İrina
  Səhifələyən və rəssam

  Tişakov Sergey
  Audio-video və multimedia üzrə mütəxəssis

  Əlizadə Mahir
  Arxiv işləri, kompüter yığımı

   

  Not hazırlanması

  Əliyarova Durdanə Yavuz qızı
  Kitabxana müdiri, Əməkdar Mədəniyyət işçisi

  Bəkirova Günel
  Kitabxanaçı