Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

Elan!


Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyəti Azərbaycan-Amerika Musiqi Fondu ilə birgə 15 Yanvar, 2021 il tarixində Hacıbəyli adına Beynəlxalq bəstəkarlar müsabiqəsi elan edir.

“MS Teams” və “Cisco Webex” təlimat sessiyaları


Bakı Musiqi Akademiyasına I kursa qəbul edilmiş tələbələrin qeydiyyatı 07-20 sentyabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək.

Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.


Aqil Müzəffər oğlu Qafulovun “Ali təhsil müəssisəsində dirijorların peşə hazırlığının əsas istiqamətləri” pedaqogika elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Ü.Hacıbəyli adına BMA-sı bəstəkar AZƏR DADAŞOVUN 75-illiyi ilə əlaqədar "AZƏR DADAŞOVUN əsərlərinin ən yaxşı ifaçısı" V Beynəlxalq Fortepiano Müsabiqəsini elan edir


2021-ci il 1-3 oktyabr tarixlərində Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın 100 illik yubileyinə həsr olunan VIII Beynəlxalq Musiqi və Rəqs konqresi keçiriləcəkdir. Konqresin iclasları BMA-da və Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında baş tutacaqdır.

2021-ci il 4-5 noyabr tarixlərində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “ŞƏRQ VƏ QƏRB MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN DİALOQU” mövzusunda beynəlxalq əyani/qiyabi elmi-praktiki konfrans keçirir.


4-5 ноября 2021 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Международную научно-практическую очно/заочную конференцию «ДИАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА».

On November 4-5, 2021, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical full-time / correspondence conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST".


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

Babayev Elxan Əlisəttar oğlu

(28.08.1948, Bakı - 2.02.2003, Bakı)

Klarnet ifaçısı, musiqişünas, pedaqoq, professor (1994), sənətşünaslıq doktoru (1999).


B.Asafyev adına Beynəlxalq müsabiqənin laureatı (1991), “Humay-98” Milli mükafatı laureatı olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının ifaçılıq və musiqişünaslıq fakültələrini (1971,1973) bitirib. Moskva Dövlət Konservatoriyasının musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının dissertantı (1981-1984) olmuşdur. 1985-ci ildə “Azərbaycan dəstgahlarının ritmikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını (elmi rəhbər V.N.Xolopova), 1999-cu ildə “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

1978-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında çalışmağa başlayıb. “Nəfəs və zərb alətləri” kafedrasının müdiri. İfaçılıq fakültəsinin dekanı və 1993-cü ildən ömrünün sonuna qədər Bakı Musiqi Akademiyasının I prorektoru vəzifəsində çalışıb.

E.Babayev 4 kitabın: “Ритмика азербайджанского дастгяха” (Bakı, İşıq, 1990), “Azərbaycan muğam dəstgahlarında ritmointonasiya problemləri” (Bakı, Ergun, 1996), “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri” (Bakı, Elm. 1998), “Ənənəvi musiqimiz” (Bakı, Elm. 2000), 6 elmi-metodik nəşrin, 100-ə qədər elmi-publisistik məqalənin, onlarla radio və televiziya verilişlərinin müəllifidir, ABŞ-in Çikaqo, Enarber, Flint Eytrian, Almaniyanın Köln şəhərlərində, eləcə də Bağdad, Tehran, Moskva, Yekaterinburq, Düşənbə, Tbilisi, Almatı şəhərlərində keçirilən konfrans, simpozium və konqreslərdə məruzələr etmişdir. Elmi məqalələri Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Tacikistan və İraqda nəşr edilmişdir.

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı