• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Cəfərova Lalə Tahir qızı

  Dosent

  Cəfərova Lalə Tahir qızı 14 sentyabr 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.

  1991-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakultəsini və 1997-ci ildə bəstəkarlıq fakultəsini (Xalq artisti, professor Arif Məlikovun sinfi) fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 1999-cu ildə bəstəkarlığın assistent-stacorluğunu əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1999-cu ildən Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür.

  1992-ci ildə Ü.Hacıbəyli adına BMA-da müəllim, daha sonralar baş müəllim keçirilib.

  Hal-hazırda Ü.Hacıbəyli adına BMA-da "Nəfəs və zərb alətləri" kafedrasının dosentidir, sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

  2003-cü ildən «Nəfəs və zərb alətləri» kafedrasında pedaqoji fəaliyyət göstərir.