• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mirzəyeva Gülnarə Nadir qızı

  Dosent

  Doğum yeri:   Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsil:    1966-cı ildə Bül-Bül adına xüsusi musiqi məktəbinə daxil olub.

  1967-ci ildə müəllim Anna Yakovlevna Kopeleviçin sinifinə daxil olub və 1978-ci ildə məktəbi bitirib.

  1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına, professor Elmira Nəzirovanın sinifinə daxil olub, 1983-ci ildə əlaçı kimi təhsilini bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti:    1983-cü ildən bu günə qədər Bül-Bül adına orta ixtisas musiqi məktəbində işləyir.

  1992-ci ildən Üzeyir Həcıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında əvəzçi kimi, 2010–cu ildən əsas müəllim kimi işləyir. 1983–cü ildə nəfəs alətləri kafedrasında, 1993-ci ildən milli dirijorluq kafedrasında, 2002-ci ildən isə kamera ansambl kafedrasında konsertmeyster vəzifəsində çalışırdı.

  2002-ci ildən 2004-ci ilə qədər Milli Konservatoriyada konsertmeyster vəzifəsində işləyib.

  2004-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında konsertmeyster ustalığı kafedrasında dərs aparır.

  2009-cu ildən baş müəllim, 2015–ci ildən  dosent vəzifəsindədir.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti:    G.N.Mirzəyeva bir çox konsertlərdə böyük proqramlarla çıxış etmiş, dinləyicilər tərəfindən maraqla dinlənilmiş.

  Fəal konsert proqramları ilə yanaşı, elmi pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olur. Onun bir sıra metodik tövsiyyə və dərs vəsaitləri var.

  Onun tələbələri bir çox müsabiqələrdə laureat olmuş və diplomlara layiq görülmüşlər.