• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məmmədova Rima Şahbaba qızı

  Dosent, Əməkdar incəsənət xadimi

  Doğum yeri və tarixi: Rusiya, Saratov şəhəri. 29.06.1942

  Təhsil: Eləcədə Bakı Xoreoqrafiya məktəbində təhsil alıb.

  1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət inistutuna da rejissorluq təhsili alıb.

  1967-ci ildə isə təhsilini bitirib. 1972-1974-cü ildən Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiyasının İnistutunun aspirantura şöbəsinə daxil olmuş.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1960-1967-ci ilə kimi Azərbaycan Opera və Balet Teatrının balet artisti kimi fəaliyyət göstərib.

  1967-1987-ci illərdə İncəsənət İnustutunda müəllim kimi çalışıb.

  1978-ci ildə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin direktoru vəzifəsinə daxil olmuşdur.

  1996-cı ildən isə xoreoqrafiya müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

  2000-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Səhnə hərəkətlərinin əsasları” və “Rəqs” fənni üzrə dərs deyir.

  2007-ci ildən Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimidir. 2012-ci ildə dosent adını alıb.

  Elmi fəaliyyəti:  “Səhnə hərəkətinin əsasları”-2010-cu il və “Rəqs” sənəti haqqında proqram-2005 ci il, metodiki tövsiyyələr yazmışdır.