• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məmmədova Sevda Bünyatulla qızı 

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri. 03.08.1951

  Təhsil: 1971–ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Solo oxuma” fakultəsinin hazırlıq şöbəsinə daxil olmuşdur. 1972–ci ildən Konservatoriyada təhsil alıb–professor Kamal Kərimovun sinfində və 1977–ci ildə təhsilini bitirmişdir.

  Pedaqoji fəaliyyəti: Konservatoriyanı bitirdikdən sonra Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumuna göndərildi, indiyə kimi “Solo oxuma” şöbəsində işləyir. 

  1980–ci ildən, 1991–ci ilədək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnistutuanda vokal müəllimi, 1991–ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Solo oxuma” fakultəsində saat hesabı işləyib. 2001–ci ilin “Solo oxuma” fakultəsinin professor-müəllim heyyətinin tərkibinə daxil olub.

  2007–ci ildən kafedranın dosenti vəzifəsini icra edir.

  Elmi fəaliyyəti: Bir sıra metodik tövsiyyələri var. Onların bir çoxu 2008-ci ildə dərc olunub.