• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Cəfərova Jalə Canpolad qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri. 09.12.1957

  Təhsil: 1979-cu ildə A.Zeynallı adına musiqi texnikumunu fortepiano ixtisası üzrə bitirib. 1984-cü ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında “Solo oxuma” üzrə professor Elmira Quliyevanın sinifində təhsil alıb.  1984-1987-ci illərdə Konservatoriyanın assistent-stajorluq təhsilini davam etdib.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1984-cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “Solo oxuma” kafedrasında müəllim kimi çalışır.

  Elmi fəaliyyəti: “Xüsusi nəfəs çalışmalarının vokal ifaçılığında önəmi”, “Vokal ifaçısında emosional halın vacibliyi”, “Səs ifaçılığında tələffüsün vacibliyi”, metodik tövsiyyələr yazmışdır. Kütləvi mətbuat səhifələrində çap olunan məqalələri var.