• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İsgəndərova Aynur Ehtiram qızı

  Müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 11.04.1993.

   Təhsil: 1999 – 2009- Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin tarix-nəzəriyyə şöbəsi ; qırmızı diplom.

  2009 - 2013 – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsinin bakalavr pilləsi; fərqlənmə diplomu
  2013 - 2015 – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsinin magistr pilləsi; fərqlənmə diplomu
  Hal-hazırda Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantıdır.

  Pedoqoji fəaliyyəti: 2015—ci ildən bu günə qədər Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında baş laborant, 2019-2021-ci illərdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi tarixi” kafedrasında saat hesabı müəllim, 2022-ci ildən isə əsas müəllim kimi çalışır.

  Elmi fəaliyyəti: “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında nəfəs alətləri üçün yazılan əsərlərin üslub xüsusiyyətləri” adlı (Elmi rəhbər: Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Ü.İ.İmanova) elmi işi üzərində çalışır. İki tədris proqramının həmmüəllifi, müxtəlif toplularda yerli və xarici mətbuatda məqalələr çap etdirir; Respublika və Beynəlxalq konfransların iştirakçısıdır. Azərbaycan musiqisinin təbliği məqsədilə ölkəmizdə natiqlik fəaliyyəti ilə məşğuldur.