• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Rzayeva Ülkər Rasim qızı

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı  şəh., 14.07.1994.

  Təhsil: 2000-ci  ildə  160  saylı klassik  gimnaziyanin birinci sinifinə  daxil  olmuşdur.  Elə  həmin  il  (2000-ci  ildə ) Üzeyir Hacıbəyli  adına  Bakı  Musiqi Akademiyasının  nəzdindəki  Məktəb-studiyaya  daxil  olmuşdur. Musiqi  məktəbində  təhsil  aldığı  müddətlə  dəfələrlə  məktəbin konsert  və  konfranslarında  çıxış  etmişdir. 

  2000-ci  ildə  musiqi  məktəbini  fərqlənmə  ilə  bitirmişdir. 

  2011-ci  ildə  Bakı  Musiqi  Akademiyasının tarix-nəzəriyyə  fakültəsinə  daxil  olmuşdur.  BMA-nın  2-ci  kurs  tələbəsi  ikən  Ümummilli  lider  H.Ə.Əliyevin  90  illiyinə  həsr  olunmuş  BMA,  AMK,  ADMİU  arasında  Gənclər-tələbə  təşkilatının  Həmkərlar  komitəsinin  keçirdiyi  “Sərbəst  yazı  işləri”  müsabiqəsində  iştirak  etmiş  və  2-ci  yerə  layiq  görülmüşdür. 

  2013-cü  ildən  2015-ci  ilə  qədər  Elmi  Şuranın  qərarına əsasən  xüsusi təqaüdlə  təltif  olunmuşdur. 

  2014-2015-ci  illərdə  Azərbaycan  və  Rusiya  arasındakı  mədəni  əlaqələrin  inkişafında  fəal  iştirakına  görə  D.L.Mendeleyev  adlı  təqaüdünə  layiq  görülmüşdür. Tələbəlik  illərində  Gənclər-tələbə  təşkilatının “Mezzo”  jurnalında  məqalələri  dərc  olunmuşdur.  2015-ci  ildə  Üzeyir  Hacıbəyli  adına  Bakı  Musiqi  Akademiyasını  bakalavr pilləsini fərqlənmə  ilə  bitirmişdir. Elə həmin il Azərbaycan  Milli  Konservatoriyasının  bəstəkarlığın  tarixi  və  nəzəriyyəsi  ixtisasına  magistratura  şöbəsinə  qəbul  olmuşdur. 

  2017-ci  ildə  Magistr  tələbələrinin  “Musiqişünaslığın  Aktual  Problemləri”  adlı lll  Respublika  Elmi Konfransında “XX  əsr  musiqi  təfəkkürünün  inkişaf  yolları”  mövzusu  ilə  çıxış  etmişdir. 2017-ci  ildə  Azərbaycan  Milli  Konservatoriyasının  bəstəkarlığın  tarixi  və  nəzəriyyəsi  ixtisası üzrə  magistraturanı  bitirmişdi. 

   2018-ci  ildə  BMA-nın doktarantura şöbəsinə  qəbul  olmuşdur.  

  Pedaqoji fəaliyyəti: 2018-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi tarixi” kafedrasının müəllimidir.