• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qulamova Nairə Kamal qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı. 1976-cı il.

  Təhsil: 1983-94-cü illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, 1994-98-ci illərdə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1998-2003-cü illərdə 7 saylı uşaq musiqi məktəbində müəllim, 2003-cü ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında müəllim vəzifəsində, hal-hazırda baş müəllim vəzifəsində çalışır.

  Elmi fəaliyyəti: N.Qulamova pedaqoji sahədən əlavə ölkənin musiqi həyatının əhəmiyyətli hadisələrini dövrü mətbuatda işıqlandıran müəllimlərdəndir. Onun XIX və XX əsrlərdə Bakının musiqi həyatını işqılandıran bir sıra məqalələri çap olunub.