• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Qarayeva Zəhra Hüseyn qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri. 1962-ci il

  Təhsil: 1969-80-cı illər Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, 1980-1985-ci illər Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1985-90-cı illər Televiziya və Radio şirkətinin Niyazı adına Simfonik orkestrinin artisti, 1990-2011-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində müəllim, 1988-ci ildən hal-hazıra kimi Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasında çalışır. Hal-hazırda dosent vəzifəsini tutur. Z.Qarayevanın tələbələri Respublika müsabiqələrində laureat adına layiq görülüb.

  Elmi fəaliyyəti: Violino ixtisasına aid bir sıra metodik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. “N.Paqaninin “24 kapris”inin ifaçılıq interpretasiyasına dair fikirlər” adlı məqaləsi, ifaçılıq fakultəsinin tələbələri üçün “Pillə – pillə irəli” violin ixtisası Xüsusi pedaqoji hazırlıq fənni 2 cildlik dərs vəsaitinin və s. müəllifidir.