• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Kəngərlinskaya Tamilla Fərrux qızı

  Professor, pedaqoji elmlər doktoru, Əməkdər müəllim

  Doğum yeri və tarixi:   Rusiya, Lipetsk şəh., 1955-ci il.

  Təhsil:   1970 ildə A.Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumun fortepiano fakultəsinə daxil olub və 1974-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1974-1979-cu illərdə Üz.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının fortepiano fakultəsində oxuyub, Azərbaycan Əməkdar incəsənət xadimi, professor F.Ə.Quliyevanın sinfində.

  1978-ci ildən pedaqoji fəalliyəti başlayır: 8 saylı Uşaq musiqi məktəbi (1978-1979); Ü.Hacıbəyli adına Ağdam musiqi texnikomu (1979-1981); Respublika İncəsənət Gimnaziyası (1981-1990); 1982-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Musiqi alətləri” kafedrasında müəllim işləyib.

  1985-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Elmi-tədqiqat institutunun aspiranturasına daxil olur və 1989 –cu ildə Moskvada SSSR Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Bədii Tərbiyə Elmi-Tədqiqat institutunda «Kiçik yaşlı məktəblilərin harmonik eşitmə qabiliyyətinin formalaşması» (Azərbaycan məktəbləri materialıəsasında) mövzusunda dissertasiya işini (13.00.02. - musiqi təhsilinin metodikası ixtisası üzrə) müvəffəqiyyətlə müdafiə edir.

  2000-ci ilin mart ayında Bakı Musiqi Akademiyasının Bədii şurasının iclasında «Tələbələrin xüsusi pedaqoji və ifaçılıq hazırlığı sistemində inteqrativ prinsipdən istifadə» (13.00.01 – ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi) ixtisası üzrə mövzusunu təsdiq edib və 26 oktyabr 2007-ci ildə doktorluq dissertasiyasını Üz.Hacıbəyli adına BMA-nın nəzdində Dissertasiya Şurasının iclasında müvəffəqiyyətlə müdafiə edib.

  Bu illər ərzində «Musiqi pedaqogikası və psixologiya” və “Fortepiano təliminin metodikası”üzrə mühazirə kursları aparır. Tamilla xanım Bakı Musiqi Akademiyasında keçirilən müxtəlif elmi-ifaçılıq konfransların aktiv təşkilatçısıdır və burada onun tələbələri maraqlı mövzularla çıxış edirlər.

  1989-cu ildən bu günə kimi Üz.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasında işləyir: 1992-ci ildən baş müəllim; 1994-cü ildən – dosent; 2006 ildən – professor vəzifəsində.

  2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 20 dekabr tarixli 1904 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Əməkdar müəllim” adına laiq görülüb.
  T.F.Kəngərlinskayanın yeni gənc nəslin musiqiçi-alimlərin yetişməsində böyük zəhməti var. Bir sıra aspirantların və dissertantların elmi rəhbəridir.