• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Abasquliyeva Niqar Oqtay qızı

  Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

  Doğum yeri və tarixi:    Azərbaycan, Bakı şəh., 24 iyun 1980-ci il.

  Təhsil:   Nigar Oqtay qızı Abasquliyeva 2001-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasının fortepiano fakultəsində bakalavr pilləsini,   2003-cü ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (professor O.H.Abasquliyevin sinfi).

  Pedaqoji fəaliyyəti:   Həmin ildən BMA-nın “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

  Elmi fəaliyyəti:   N.O.Abasquliyeva dəfələrlə elmi-nəzəri konfranslarda məruzələrlə çıxış edib və bir sıra elmi-metodik işləri müəllifidir.

  2008-ci il 7 fevral tarixində N.O.Abasquliyevanın “Стилевые черты и особенности интерпретаций фортепианной музыки Мусы Мирзоева” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə etdi.

  2014-cü ildə Abasquliyeva N.O. “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.