• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Sultanova Fəridə Nurəddin qızı

  Kafedranın dosenti

  Doğum yeri və tarixi:   Azərbaycan, Bakı şəh., 17 avqust 1961-ci il.

  Təhsil:   1979-cu ildə Bül-Bül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişdir.
  Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakültəsini 1985-ci ildə bitirmişdir (professor O.H.Abasquliyevin sinfi).

  Pedaqoji fəaliyyəti:   1979-cu ildən bu günə qədər 8 saylı uşaq musiqi məktəbində konsertmeyster və müəllim vəzifəsində çalışır.  Hal-hazırda məktəb Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi adlanır. 1992- ci ildən əsas iş yeri Bakı Musiqi Akademiyasıdır.

  1992-ci ildən BMA-da konsertmeyster vəzifəsində, 1999-cu ildən isə “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasının müəllim, 2005-ci ildən isə kafedranın baş müəllimi, 2010-cu ildən “Ixtisas fortepiano” kafedrasında baş müəllim, 2016-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir.

  F.Sultanova həmçinin “Ixtisas fortepiano” kafedralarında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

  Elmi fəaliyyəti:  Bir sıra elmi məqalələrin və vəsaitlərin müəllifidir.