• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Yusifova Lətafət Ağa qızı

  Dosent

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri. 11.02.1951.

  Təhsil: A.Zeynallı adına Musiqi kollecinin fortepiano şöbəsini, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Solo oxuma”kafedrasını bitirib. Professor Elmira Quliyevadan vokal dərsləri alıb.

  Pedaqoji fəaliyyəti: Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Solo oxuma” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. “Xüsusi pedaqoji hazırlıq ” və “Vokal ifaçılıq sənətinin tarixi” fənnindən dərs deyir.

  Elmi fəaliyyəti: “Vokal ifaçılıq sənətinin tarixi”- məktəblər üçün proqram(2015), “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” kursu üzrə “İbtidai iş biliklərinə dair” metodik vəsait, “Vokal ifaçılıq sənətinin tarixi” iki hissəli dərs vəsaiti və b. Magistr və bakalavr üzrə test tərtib etmişdir. 2015-ci ildə Veronada keçirilən konfransda “Caz və muğamın sintezi- Vaqif Mustafazadə”adlı məqalə ilə uğurla çıxış etmiş və diploma layiq görülmüşdür.