• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Kuzey Kıbrıs fasilları". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Kuzey Kıbrıs fasilları. Bakıxanov T.

  B.: 40s.   

  "Andante". Bakıxanov T.

  UOT: Skp-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Andante, skripka ilə fortepiano üçün. Bakıxanov T.


  B: Azərnəşr-1963   

  "Nəva". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nəva, simfonik muğam. Böyük simfonik orkestr üçün,
  fortepiano üçün köçürmə. Bakıxanov T.

  B.: 2007,26s.   

  "Mahnılar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.
  Sözləri:Qulamrza Səbri-Təbrizi. 

  B.: 2006,12s.   

  "Naxçıvan". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Naxçıvan, klavir səs ilə fortepiano üçün. Partitura səs ilə kamera orkestri üçün. Bakıxanov T.

  B.: 2012,41s.   

  "Naxçıvan təranələri". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Naxçıvan təranələri. Səs ilə fortepiano üçün. Bakıxanov T.


  B.: Mütərcim, 2018, 60s.   

  "Nigar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nigar, fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar. Bakıxanov T.


  B.: Azərnəşr-1970,47s.   

  "O dağlarda". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  O dağlarda, klavir səs ilə fortepiano üçün, partitura səs ilə
  simli orkestr üçün. Bakıxanov T.


  B.: 2012, 15s.   

  "Nəva". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nəva, simfonik muğamı. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakıxanov T.

  B.: 2007,98s.   

  "Uşaq mahnıları". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.


  B.: Azərnəşr-1968,28s.   

  "Qüdsizdən söz düşəndə". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsizdən söz düşəndə, fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar. Bakıxanov T.


  B.: İşıq-1978, 64s.   

  "Qüdsi". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsi, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.


  B.: 1994, 45s.   

  "Qüdsi". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsi, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.


  B.: "Şur", 1993, 75s.   

  "Qüdsinin musiqi dünyası". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsinin musiqi dünyası, fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar. Bakıxanov T.


  B.: "Şərq-Qərb", 2014, 176s.   

  "Skripka ilə simfonik orkestr üçün 5-saylı konsert". Bakıxanov T.

  UOT: Skp-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Skripka ilə simfonik orkestr üçün 5-saylı konsert. Bakıxanov T.


  B: «Mütərcim», 2013, 88 s.   

  "Yeddi saqlı sonata". Bakıxanov T.

  UOT: Skp-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Ərəb xalq musiqisi" əsasında yazılmış "Yeddi saqlı sonata". Bakıxanov T.
  Violino və piano üçün.

  B: 2009, 68 s.   

  "5 prelüd". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  5 prelüd. Fortepiano üçün. Bakıxanov T.

  B: 2006, 14 s.   

  "15 Azərbaycan xalq mahnısı". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  15 Azərbaycan xalq mahnısı.  Bakıxanov T.

  B: Azərnəşr, 1955, 82 s.   

  "Elegiya". Bakıxanov T.

  UOT: Ork-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Elegiya.  Violonçel ilə orkestr üçün. Bakıxanov T.


  B: Azərnəşr-1956, 7s.   

  "17 uşaq pyesi". Bakıxanov T.

  UOT: Skr-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  17 uşaq pyesi. Azərbaycan xalq melodiyalarının skripka ilə
  fortepiano üçün işləmələri. Bakıxanov T.

  B: Azərnəşr-1957,58;18s.   

  "Dünya durduqca yaşa". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra 78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dünya durduqca yaşa. Bakıxanov T.

  B: Qismət,2010,15s.   

  "Sonata №1". Bakıxanov T.

  UOT: Skr-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata №1. Skripka  və fortepiano üçün. Bakıxanov T.

  B: İşıq-1980,32s.   

  "Yeddi pyesi". Bakıxanov T.

  UOT: Skr 78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad Əliyevin repertuarından Tofiq Bakıxanovun Yeddi pyesi. Skripka ilə fortepiano üçün. Bakıxanov T.

  B: 2008, 68s.   

  "Caz sayağı 6 saylı konsert". Bakıxanov T.

  UOT: Skr-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Caz sayağı 6 saylı konsert. Skripka ilə simfonik orkestr üçün. 
  Skripka ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakıxanov T.

  B: "Mütərcim" 2009, 71s.   

  "Mahnılar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Firdovsini yad edərkən. Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün.
  İİR Azərbaycandakı səfirliyin mədəniyyət mərkəzi. Bakıxanov T.

  B: Mütərcim NPM.2007, 22s.   

  "Bir könlün 18 təranəsi, romanslar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-21
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bir könlün 18 təranəsi,romanslar.  Bakıxanov T.


  B: Mütərcim-Poliqrafiya Mərkəzi.B.:-88s.   

  "Gözəlliklər məskəni". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  1.Gözəlliklər məskəni.Bakıxanov T. 
  2.Sevməyir qoy sevməsin.
  3.Səbr elə.
  4.Səninlə bağlıdır bəxtiyarlığım. Fortepiano ilə oxumaq üçün.


  B: Azərnəşr-1966, 24s.


   

  "İran - Azərbaycan Dostluq mahnısı". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İran - Azərbaycan Dostluq mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.

  B: "İİR" 2016, 30s.   

  "Birinci süita". Bakıxanov T.

  UOT: Skp-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Birinci süita.  Skripka üçün solo. Bakıxanov T.


  B: İşıq, 1979, səh.8   

  "Konsert№1/Konsert№2". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert№1/Konsert№2. Fleyta və kamera orkestri üçün. Fleyta ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakıxanov T.

  B: "Mütərcim" 2014, 62s.; 34s.   

  "Xəzər balladası". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzər balladası, bir pərdəli balet, libretto S. Məmmədzadə, klavir. Bakıxanov T.

  M.: Sov.Komp.,1975.,30s.   

  "İki sonata". Bakıxanov T.

  UOT: F-no -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki sonata. Violoncel və fortepiano üçün. Bakıxanov T.

  B.: Azərnəşr,1974.,90s.   

  "Humayun". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Humayun" simfonik muğamı. Simfonik orkestr üçün. Bakıxanov T.

  B.: "EL",2007., 110s.   

  Not vərəqi nümünələri