• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Dəstə rəhbəri". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dəstə rəhbəri, səs və fortepiano üçün pioner musiqisi. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz - 1952, 3s.   

  "Mahnılar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: ”El nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC”-2007,60s.   

  "Rəqs". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs. Rüstəmov S. 
  (8 pyes. Skripka yaxud violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə). 


  B: "Azərnəşr", 1973, səh.17-19.    

  "Azərbaycan melodiyası". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan melodiyası. Rüstəmov S. 
  (8 pyes. Skripka yaxud violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə). 


  B: "Azərnəşr", 1973, səh.17-19.    

  "Beş manatlıq gəlin". Rüstəmov Səid

  UOT: Kl-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Beş manatlıq gəlin. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1971, 225s.   

  "Durna". Rüstəmov Səid

  UOT: Kl-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Durna, 3 pərdəli musiqi komediyası. Rüstəmov S.
  Librettosu: S.Rüstəmindir.

  Bakı: Azmuzqiz -1961, 194s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1963, 18s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1964, 18s.   

  "Ana məktəb". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana məktəb, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1952, 6s.   

  "Azərbaycan". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1951, 6s.   

  "Ukrayna". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ukrayna, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1964, 5 s.   

  "Azərbaycan xalq rəngləri". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəngləri, 1-ci dəftər. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1954, 60s.   

  "Azərbaycan xalq rəngləri". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəngləri, 2-ci dəftər. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1956,59s.   

  "Azərbaycan aşıq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan aşıq mahnıları. Rüstəmov S.


  Bakı: Azmuzqiz -1938, 22s.   

  "Azərbaycan xalq rəqsləri". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəqsləri. Rüstəmov S.


  Bakı: Azərnəşr -1951, 25s.   

  "Könül mahnısı". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Könül mahnısı,fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.


  Bakı: Azərnəşr-1958,94s.   

  "Qaranquş". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaranquş, uşaqlar, orta yaşlı məktəblilər və fortepiano üçün mahnılar. Rüstəmov S.


  M.:1966,38s.   

  "Azərbaycan  xalq  mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan  xalq  mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1967, 118 s.   

  "Qaranquşlar gəldi". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaranquşlar gəldi, uşaqlar, orta yaşlı məktəblilər və fortepiano üçün mahnılar. Rüstəmov S.


  M.:Sov.Komp.-1977,52s.   

  "Azərbaycan aşıq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan aşıq mahnıları. Rüstəmov S.


  B.:Az.Döv.Nəşr-1960, 6s.    

  "Azərbaycan xalq lirik mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan  xalq lirik mahnıları, səs və fortepiano üçün işləmə Rüstəmov S.


  M.:Sov.Komp-1963,19s.   

  "Bahar olsun". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahar olsun. Rüstəmov S. Sözləri: Ə.Tələtindir, fortepiano ilə oxumaq üçün. 


  .B:Azərnəşr-1950,8s.   

  "Deyil". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Deyil. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Rüstəmov S.  


  B:Azərnəşr-1959,8s.   

  "Sumqayıt". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sumqayıt, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1950, 5s.   

  "Düşərgəmiz". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Düşərgəmiz, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1952, 3s.   

  "Mahnılar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1961, 24s.   

  "Mahnılar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1962, 28s.   

  "Mən sülhə səs verirəm". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mən sülhə səs verirəm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1950, 12s.   

  "Mahnılar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1963, 30s.   

  "Qəzəl". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qəzəl. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1962, 9s.   

  "Mahnılar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.  


  M: Sov.kompozitor-1972, 70s.   

  "Tar məktəbi". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Tar məktəbi. Rüstəmov S.  


  B: "Azərnəşr", 1966. – 150 səh.   

  "Toxucu qız". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Toxucu qız. Rüstəmov S.   Sözləri:R.Rzanındır, fortepiano ilə oxumaq üçün. 


  B: Azərnəşr-1954,7s.   

  "Yaşa Stalin". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yaşa Stalin. Rüstəmov S.   Sözləri:M.Rahimindir, xor və fortepiano üçün. 


  B: Azərnəşr-1950,15s.   

  "Valslar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Valslar.  Fortepiano üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azərnəşr-1955,7s.   

  "Bahar olsun". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bahar olsun. Rüstəmov S.    
  Sözləri: Ə.Tələtindir, fortepiano ilə oxumaq üçün. 

  B: Azərnəşr-1950,8s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları.  Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azərnəşr-1962, 8s.   

  "Mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnıları.  Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azərnəşr-1955, 46s.   

  "Sürəyya". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sürəyya, səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azmuzqiz-1949,5s.   

  "Səhər nəğməsi". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Səhər nəğməsi. Rüstəmov S.    
  Sözləri:Ə.Tələtindir,fortepiano ilə oxumaq üçün.


  B: Azərnəşr-1950,7s.   

  "Sevirəm səni ". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevirəm səni. Rüstəmov S.    
  (A.Şaiqin “Nüşabə”dramasına yazılmış musiqi), fortepiano ilə oxumaq üçün.


  B: Azərnəşr-1951,45s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları.  Fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azərnəşr-1965, 8s.   

  "Yaşa Azərbaycan". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yaşa Azərbaycan. (Aşıq mahnısı),səs,xor və fortepiano üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azmuzqiz-1950,7s.   

  "Pambıq". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pambıq. Fortepiano və oxumaq üçün mahnılar. Rüstəmov S.    


  B: Azərnəşr-1961,45s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları. Fortepiano və oxumaq üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azərnəşr-1956, 26s.   

  "Uşaq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.    


  B: Azərnəşr-1967,23s.   

  "Mahnılar". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar,səs və fortepiano üçün. Rüstəmov S.    


  M.:Sov.komp-1984,79s.   

  Not vərəqi nümünələri