• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Mediateka

  "Səhər nəğməsi". Abbasov Əşrəf

  UOT: Xor-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Səhər nəğməsi. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının xor üçün əsərləri. Abbasov Ə.


  Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı-1951, səh. 112-117.


   

  "Rəqs". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs. Fortepiano üçün. Abbasov Ə.
  Bax:L.Yeqorova,R.Siroviç. Fortepianoda  çalmaq üçün tədris kitabı, 2-ci hissə.


  Bakı: Azərnəşr-1965, səh 22.


   

  "Partiya". Abbasov Əşrəf

  UOT: Xor-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Partiya. Bax:”Dostluq”. Mahnılar, səs, xor və fortepiano üçün məcmuəsinə. Abbasov Ə.


  Bakı: Azqosizdat, 1964, 6-12 səh.


   

  "Altı miniatür". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  "Altı miniatür".  Abbasov.Ə 

  Bakı, Az. Döv. Nəşriyyatı, 1966 - 18 s.   

   


   

  "At-at oyunu". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13   
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)  

  "At-at oyunu".  Abbasov.Ə  Bakı, Azərnəşr, 1944 - 2s.

  "Gül açıldı". Neymətov. H.  Azərbaycan xalq nəğməsi. Bakı, Azərnəşr, 1944 - 2s.   

   


  "Aşıq nəğməsi". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  "Aşıq nəğməsi". Stalin haqqında kantatadan.

  Fortepiano ilə  oxumaq üçün.  Abbasov. Ə 

  Bakı, Azərnəşr, 1944 - 2s.

   


  "Baxdı mənə". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)     

  Baxdı mənə. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans.

  Abbasov. Ə. Sözləri: H.Hüseynzadə.  

  Bakı, Azərnəşr, 1960 - 10 s.


  "Qaraca qız". Abbasov Əşrəf

  UOT: Kl-78 MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG - müəllif göstəricisi)

  "Qaraca qız", 3 pərdəli balet.

  Ə. Abbasov. - S.S.Axundovun eyni adlı əsərinin motivləri əsasında libretto, klavir.
   Sözləri: H.Hüseynzadə. Moskva, Sovetskiy kompozitor, 1985 -103 s.

   

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Dağlar qoynunda". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)   

  Dağlar qoynunda, musiqili komediyasından parçalar, fortepiano ilə oxumaq üçün.  Abbasov. Ə.

  Bak, Azərnəşr, 1974 -33 s.

   


  "Dramatik sonata". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)   

  "Dramatik  sonata". Fortepiano üçün.  Abbasov. Ə. 

  Bakı, Azərnəşr, 1974 - 44 s.

   


  "Fortepiano üçün kiçik pyeslər". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no -78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano üçün kiçik pyeslər.  Abbasov. Ə.  

  Bakı, Az.Döv.Nəşriyyatı, 1950 - 19 s.

   


  "Gənclik marşı". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no -78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)   

  "Gənclik marşı". Fortepiano üçün.  Abbasov. Ə.  

  Bakı, Azərnəşr, 1944 - 5 s.

   


  "Gəncliyim irəli". Abbasov Əşrəf

  UOT: Xor -78  MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Gəncliyim irəli".

  Fortepiano ilə qarışıq xor üçün mahnılar.  Abbasov. Ə.  

  Bakı, Azərnəşr, 1962 - 35 s.


  "Heyran olmuşam". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78    MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Heyran  olmuşam". Fortepiano ilə oxumaq üçün. Abbasov. Ə.  

  Sözləri: Vaqif     Bakı, Azərnəşr, 1955-6s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Həbəş eskizləri". Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Həbəş  eskizləri, iki skripka, alt və violonçel üçün partitura. Abbasov. Ə.  

  Bakı: İşıq, 1990 - 32 s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Konsert". Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert. Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki fortepiano
  üçün köçürmə. Abbasov. Ə.  

  Bakı: İşıq nəşriyyatı, 1977 - 96 s.


  "Konsertino, simfonik orkestr üçün" Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsertino, simfonik orkestr üçün. Abbasov Ə.  

  Bakı: Azərnəşr, 1972 - 80 s.

   


  “Qaraca qız” baletindən fraqmentlər. Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Qaraca qız” baletindən fraqmentlər. Böyük simfonik orkest üçün. Abbasov Ə.  

  Bakı: Azərnəşr, 1964 - 78 s.

   


  “Qurban olduğum”. "Ey Füzuli!". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qurban olduğum.  Ey Füzuli! Fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar. Abbasov Ə.  

  Bakı: Azərnəşr, 1961 - 11 s.

   


  "Melodiya ". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Melodiya (Azərbaycan,rus və Avropa bəstəkarlarının əsərlərindən
  qoboy və fortepiano üçün köçürmələri kitabından). Dərs vəsaiti. Abbasov Ə.  

  Bakı: 2014 - 58 s.


  "Musiqi parçaları, fortepiano üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Musiqi parçaları,fortepiano üçün. Abbasov Ə.  
  1.Kiçik nəğmə
  2.Xatirə 

  Bakı:  Az.Döv.Mus.Nəşriyyatı. 1945 - 7 s.


  "Oxu, bülbülüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oxu, bülbülüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Abbasov Ə.

  Ardını oxu...

  "Səndən mənə yar olmaz". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Səndən mənə yar olmaz-musiqili komediyasından parçalar.
  Fortepiano ilə oxumaq üçün.  Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr, 1965 - 34 s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Simfonik poema №3". Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Simfonik poema №3 (dramatik). Simfonik orkest üçün. Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr, 1968 - 56 s.


   

  "Sonatina vilonçel və fortepiano üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vç-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina vilonçel və fortepiano üçün. Abbasov Ə.

  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1945  -31 s.


   

  "Şən Nərminə". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   1.  Şən Nərminə. Abbasov Ə.
  2. Gül içində bağ. Nekrasov.Y
  3. Zarafat. Volkov.V

  Moskva, 1952 - 9 s.


   

  "Uşaq pyesləri,fortepiano üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri,fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1948 - 7 s.


   

  "Uşaq pyesləri,fortepiano üçün" 1964. Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri,fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Azərnəşr, 1964 - 18 s.


   

  "Uşaq pyesləri,fortepiano üçün" 1973. Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri,fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1973 - 16 s.


   

  "Uşaqlara məxsus musiqi parçaları". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaqlara məxsus musiqi parçaları, fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: 1944 - 5 s.


   

  "Variyasiyalar". Abbasov Əşrəf

  UOT: Skr-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Variyasiyalar. Skripka və fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Azərnəşr, 1945 - 17;8 s.


   

  "Yaz nəğməsi". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yaz nəğməsi, fleyta və fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: Az.Döv.Nəşriyyatı, 1973 - 16 s.


   

  "Sonatina-Fantaziya". Abbasov Əşrəf

  UOT: Dux-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina-Fantaziya, fleyta və fortepiano üçün. Abbasov Ə.


  Bakı: ”İşıq” 1978,7;20s.


   

  "Etüd". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Etüd. Fortepiano üçün. Bax:Y.Yeqorova, R.Siroviç.Fortepianoda
  çalmaq üçün tədris kitabı, 2-ci hissə, səh 106-107. Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr-1975.


   

  "Sonatina ". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina /2-ci,3-cü hissə/fortepiano üçün.Bax:L.Yeqorova,R.Siroviç.
  Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı 2-ci hissə.səh:43-45. Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr-1975.


   

  Not vərəqi nümünələri