• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  11 noyabr  2021-ci il

  11 noyabr 2021- ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyinə həsr olunmuş bədii musiqili proyekt keçirildi.

  “Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti tarixində yeni səhifələr və ənənələr” başlığı altında keçirilən proyekt Qara Qarayev adına konfrans zalında baş tutdu. Proyektdə Xədicə Qayıbova, Zivər Əliyeva, Vaqif Mustafazadə və onun qızları Lalə və Əzizə haqqında ətraflı məlumatlar verildi. Tədbirdə maraqlı ifalar dinlənildi. Proyektdə  Bakı Musiqi Akademiyasının "Fortepiano" fakültəsinin ll kurs tələbələri  Rəşad Ağayev,  Gülnisə Babayeva,  Şüküfə Əlizadə, Qahramani Arian, Ayan Həsənova, Ayla Həsənova, Tasurə  Hüseynova, Hagh Parast Mahbod, Zərifə Hasilova,  Leyla Quliyeva,  Səbinə  Ocaqverdiyeva,  Məryəm Vəliyeva iştirak etdilər.