• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  6 dekabr 2020-ci il 

  Bakı Musiqi Akademiyasının Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tərəfindən COVİD-19 Pandemiyası dövründə keçirilən tədbirlər barədə

   

  Bakı Musiqi Akademiyasının Həmkarlar İttifaqı Komitəsi COVİD-19 Pandemiyası ilə əlaqədar ittifaq üzvlərinin sağlamlığının qorunması və yaranmış epidemoloji vəziyyətin mümkün yollarla alınması məqsədilə 2020-ci il dekabr ayından işçi və tələbələr arasında maska, spirt, əlcək və digər gigiyenik ləvazimatlar daxil olan qutuları paylamağa başlamışdır. Bundan başqa aztəminatlı ailələrin ehtiyacını nəzərə alaraq, 100-dən çox işçiyə ərzaq yardımlarının verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.