• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  1 oktyabr  2021-ci il

   1 oktyabr 2021-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi, görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin ev muzeyinin açılışının lll ildönümü və "Beynəlxalq musiqi günü" ilə əlaqədar olaraq, bəstəkarın ev muzeyində konsert keçirildi.

  Tədbir Əməkdar müəllim, professor Gülnarə Acalovanın rəhbərliyi ilə təşkil olunmuş və onun tələbələrinin ifaları tamaşaçılara təqdim edilmişdir.

  Konsertdə Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan”   musiqili komediyasından “Əsgərin ariyası”  (ifa edirlər: R.Əhmədzadə, müşayiət edir :C.Abdinzadə); “Violonçel və fortepiano üçün 3 pyes”  (ifa edirlər: Orxan Cumayev (cello), Respublika və beynəlxalq  müsabiqələr laureatı Emin İsmayılov, Prezident təqaüdçüsü, Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı Leyla Zeynalova); Q.Qarayevin “Don Kixot” simfonik  qravürlərindən “Səyahət”, "Aldonsa” , “Mərdanın ariyası”, Q.Qarayev - C.Hacıyevin "Vətən" operası (İfa edirlər: Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları   Şükufə Rəsulova(violin) və Fatimə Əliyeva; “Gənclər” mükafatçısı, Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Mahir Tağızadə(bariton); Q.Qarayevin “Üç noktürn” (İfa edirlər: Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları  Zəhra Cahan Şıxəliyeva, Fatimə Əliyeva);  Ü.Hacıbəylinin “Sevgili canan” (İfa edirlər: “Gənclər” mükafatçısı, Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Mahir Tağızadə (bariton), müşayiət edir: Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı Cəmalə Abdinzadə); Z.Bağırovun “Kiçik rapsodiya”  (İfa edirlər: Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları Məhəmmədəli Paşazadə(klarnet) və Əzizə Ağazadə) əsərləri səsləndirildi.

  Konsert tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə sona çatdı.