• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  12 fevral 2020-ci il

  12 fevral 2020-ci ildə “Gelikon-opera”da L. Vayşteynin “zoluşka” operasının Rusya premyerası baş tutmuşdur.

  Gelikon-Opera hər iki tərtiblə razılaşır, buna görə Zoluşka istehsalı, beynəlxalq mütəxəssislər qrupu tərəfindən hazırlanır və tamaşada ən yaxşı teatr qüvvələri iştirak edir. Operanın quruluşçu rejissoru İlya İlyin, dirijor Azərbaycan Xalq artisti, Şöhrət ordenli Yalçın Adəgözəlov, tamaşanın bədii rəhbəri Rusyanın Xalq Artisti Dmitriy Bertmandır.
  Rejissor İlya İlyinin sözlərinə görə: "Zoluşka" çox gözəl bir operadır, əsl nağıldır, İstəyirik ki, bu nəinki uşaqlar, həm də istənilən yaşda olan tamaşaçılar üçün maraqlı olsun. Tamaşamız ailələrin görüşü üçün nəzərdə tutulub. "
  Operanın müəllifi Leonid Vaynştein, Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin nümayəndəsi, məşhur bəstəkar Qara Karaevin tələbəsidir. "Zoluşka" nın dünya premyerası 1985-ci ildə Bakıda, Azərbaycan Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində baş tutdu. 35 ildən sonra "Helikon-Opera" səhnəsindəki heyrətamiz dəyişikliklər və unikal holoqrafik texnologiyalardan istifadə edilərək tamaşaçıların rəğbətini qazanməşdır.
  Ş.Perro əfsanəvi nağılına əsaslanan operanın süjetində yaxşılıq və gözəllik pisliyi və paxıllığı məğlub edir. Nağılın ənənəvi qəhrəmanlarına əlavə olaraq - Zoluşka, Şahzadə, Ögey ana, pis bacılar, canlanan cisimlərdə yer alır.