• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18 fevral 2020-ci il

  Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın “Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi:

  Orqanaloqiya və Akustika” elmi laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvü, bəstəkar Rüfət Ramazanovun “Moizə” əsəri, 18 fevral 2020-ci il tarixində Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində , “Georgian Cellos” (“ Gürcüstan violonçelləri”) ansamblı tərəfindən ifa edilmişdir. Əsərdə, Azərbaycan Şərqin bir hissəsi kimi verilmiş fəlsəfi-estetik ideya, eyni zamanda da. müasir avanqard musiqinin tələblərinə cavab verir.
  Qeyd edək ki, “sonorika” texnikası əsasında qələmə alınmış “Moizə” əsəri, məhz “Georgian Cellos” ansamblının təklifi ilə bəstələnmişdir. Əsər böyük müvəffəqiyyətlə Tbilisi şəhərində səsləndirilmişdir.

  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
  böyük elmi işçi M.Rzayeva