• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  25 dekabr 2019-cu il

  2019-cu il 25 dekabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında “İxtisas fortepiano” kafedrasının “31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü”nə və Yeni ilə həsr olunmuş konserti keçirildi.


  Yüksək bayram əhval-ruhiyyəsinə malik konsertin proqramı da olduqca rəngarəng hazırlanmışdır. Belə ki, konsertdə A.Skryabin “Etüd” cis moll (ifa edir: Maksud Musazadə, müəllim Tsiala Sinamdzqvarişvili), Ə.Mustafazadə “The last day of Chopin” (ifa edir: Pərvin Əsgərova, müəllim Nərgiz Mansurova), E.Qriq “Qoldberq” suitasından “Prelüd” (ifa edir: Ülkər Məmmədzadə, müəllim Samirə Aşumova), F.Şubert “Fantaziya”dan fraqmentlər (Lalə Gözəlova və Əzizə Ələkbərli, müəllim Nəzakət Rimazi), K.Debüssi “Sevinc adası” (ifa edir: Gülnaz Eldarlı, müəllim Tsiala Sinamdzqvarişvili), S.Raxmaninov “Etüd” №2 (ifa edir: Aygül Rzazadə, müəllim Afaq Rüstəmova), S.Raxmaninov “Musiqili an” (ifa edir: Jalə Mayılova, müəllim Elnarə Kəbirlinskaya), S.Prokofyev “Sonata” №4 I hissə (ifa edir: Fatimə Əliyeva, müəllim Kəmalə Neymanova), S.Prokofyev “Sarkazm” (ifa edir: Nərgiz Əliyeva, müəllim Nəzakət Rimazi), R.Koen “Tanqo” (ifa edir: Amaliya Ağayeva və Nigar Hüseynzadə, müəllim Natiqə Yaqubova), F.Şopen “Polonez” cis moll (ifa edir: Cəmalə Abdinzadə, müəllim Nərgiz Salmanlı), F.Şopen “Etüd” №5 Ges dur (ifa edir: Firuzə Bəylərova, müəllim Elnarə Kəbirlinskaya), F.Şopen “Ballada” №4 (ifa edir: Leyla Zeynalova, müəllim Kəmalə Neymanova), N.Rimski-Korsakov “Arıların uçuşu” (ifa edir: Nigar Heydərli, müəllim: BMA-nın Tədris işləri üzrə prorektoru, professor Nərminə Quliyeva, F.Şopen “Etüd” №23 (ifa edir: Nərminə İsmayılova, müəllim Kəmalə Neymanova), S.Raxmaninov “Çovğun” (ifa edir: Vüsalə Babayeva, müəllim: professor Nərminə Quliyeva, M.Ravel “Undina” (ifa edir: Eldəniz Ələkbərzadə, müəllim Alla Əfəndiyeva).
  Konsert tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə sona çatdı.