• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əhmədova Mehriban

  "Ana". Əhmədova Mehriban

  UOT: F-no78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana. Əhmədova M. (Bax:Bayramov.N.Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,
  kamança ilə fortepiano üçün.

   
  Bakı: Şur-1992,səh 83-88.   

  "Baxın mənim nənəmə". Əhmədova Mehriban

  UOT: Vok-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Baxın mənim nənəmə. Əhmədova M. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının
  Uşaq mahnıları antologiyası 6-cı cild.

   
  Bakı: Şur-1992,səh 83-88.   

  "Qaranquşlar gələndə". Əhmədova Mehriban

  UOT: Vok-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qaranquşlar gələndə. Əhmədova M. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının
  Uşaq mahnıları antologiyası 6-cı cild.

   
  Bakı: 2013,səh 151-154. 


   

  "Xəzərim". Əhmədova Mehriban

  UOT: Vok-78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzərim. Əhmədova M. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının
  Uşaq mahnıları antologiyası 6-cı cild.

   
  Bakı: 2013,səh 148-150. 


   

  Not vərəqi nümünələri