• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Hacıbəyli Üzeyir

  ""Koroğlu" operasından uvertüra". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: F-no - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Koroğlu" operasından uvertüra. Hacıbəyli Ü.
  İki fortepiano üçün işləyəni: Yevgeniya Perevertaylo. 
  Redaktorlar:  Fərhad Bədəlbəyli və Tərlan Seyidov

  Bakı: 
  BMA, 2018,  16 səh. 


   

  "Arazbarı". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: P-ra - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Arazbarı. Ü.Hacıbəyli.


  Bakı: "Vektor", 2006,  28s.


   

  "Aşıq sayağı". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: Ans - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aşıq sayağı. Skripka, violonçel və fortepiano üçün. Ü.Hacıbəyli.


  Bakı: Azərnəşr, 1951,  16 s.


   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: Vok - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Fortepiano oxumaq üçün. Ü.Hacıbəyli.


  Bakı: Azərnəşr, 1954,  28 s.


   

  "Çağırış". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: F-no - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çağırış. Fortepiano oxumaq üçün. Ü.Hacıbəyli.


  Bakı: Azmuzqiz, 1941,  8 s.


   

  "I fantaziya". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: F-no - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  1-ci fantaziya. Hacıbəyli Ü.
  (Bax:Kərimov.H.,Bayramov.N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,
  kamança ilə fortepiano üçün). 


  Bakı:  ”Şur”,1992,səh 126-134. 


   

  "II fantaziya". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: F-no - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  II fantaziya. Hacıbəyli Ü.
  (Bax:Kərimov.H.,Bayramov.N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri,
  kamança ilə fortepiano üçün). 


  Bakı: ”Şur”,1992,səh 134-148.


   

  "Marş". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: F-no - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Marş. Hacıbəyli Ü.
  (8 pyes. Skripka yaxud violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə). 


  Bakı: ”Azərnəşr”,1952,səh 3-4.


   

  "Məcnunun atasının ariyası". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: Xor - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məcnunun atasının ariyası. "Leyli və Məcnun" operasından.
  Fortepiano ilə oxumaq üçün. Ü.Hacıbəyli.


  Bakı:  Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı-1953,  8s.


   

  "Məcnunun atasının ariyası". Üzeyir Hacıbəyli

  UOT: Vok - 78   MG: H-33  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Leyli və Məcnun" operasından Məcnunun atasının ariyası. Ü.Hacıbəyli.


  Bakı: Azərnəşt, 1935,  7s.


   

  Not vərəqi nümünələri