• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Burşteyn Georgiy

  "207 verst". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  207 verst, poema,yüksək səs və fortepiano üçün. Burşteyn Q.


  Bakı: Azqizd-nəş-tı,4s.   

  "Axırıncı vasitə". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Axırıncı vasitə,fortepiano və səs üçün. Burşteyn Q.


  Bakı: 6s.   

  "Ay bənizli gözəl". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ay bənizli gözəl, tenor və soprano üçün. Burşteyn Q.
  Sözlərindən romans Nizaminin.

  Bakı: Azmuzqiz-1941, 6s.   

  "Darıxıram". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Darıxıram. Burşteyn Q. Səs, skripka, violonçel və fortepiano üçün, partitura 11 səh;violoncello partiyası 2səh;
  skripka partiyası 2səh. 

  M.:Sov.Komp, 1947.   

  "Füzuliyə müraciət". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Füzuliyə müraciət. Burşteyn Q.
  Söz:N.Rafibəyli.Tərcümə:K.Lipskerovundur. 


  M.:Sov.Komp, 3-8s.   

  "Gecə qəmlidir". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gecə qəmlidir, orta səslə fortepiano üçün. Burşteyn Q.

  Bakı: Azərnəşr-1941,3s.   

  "Göyərçinlər uçur". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Göyərçinlər uçur,səs və fortepiano üçün. Burşteyn Q.


  Bakı: 6s.   

  "Məhəbbətlə". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhəbbətlə,orta səs və fortepiano müşayiəti üçün. Burşteyn Q.
  Söz:M.Füzuli.Tərcümə:E.Dolmatovskinindir. 


  M.:Sov.Komp-1961,4s.   

  "Pambıq nəğməsi". Georgiy Burşteyn

  UOT: Vok -78  MG: B-90
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pambıq nəğməsi, orta səslə fortepiano üçün. Burşteyn Q.

  Bakı: Azmuzqiz-1940, 4s.   

  Not vərəqi nümünələri