• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Hüseynli Bayram

  "4 pyes". Bayram Hüseynli

  UOT: F-no 78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  4 pyes,fortepiano üçün. Hüseynli B.  

  Bakı: Azərnəşr-1959,5s.   

  "Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları". Bayram Hüseynli

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. 1-ci dəftər. Hüseynli B.  

  Bakı: Azərnəşr-1965, 42s.   

  "Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları". Hüseynli Bayram

  UOT: Vok-78  MG: H-96 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları, 2-ci dəftər. Hüseynli B.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1966, 52s.   

  "Gödək donu". Bayram Hüseynli

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gödək donu, aşıq mahnısı. Hüseynli B.  
  Sözləri: A.Ələsgərindir, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə.

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşr - 1960, 4s.   

  "Göyçə gözəlləməsi". Bayram Hüseynli

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Göyçə gözəlləməsi, aşıq mahnısı. Hüseynli B.  
  Sözləri: A.Ələsgərindir, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə.

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşr - 1960, 3s.   

  "Mirzəcanı". Bayram Hüseynli

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mirzəcanı, aşıq mahnısı. Hüseynli B.  
  Sözləri: Aşıq Qurbaninindir, fortepiano  ilə oxumaq üçün işləmə.
   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşr - 1960, 3s.   

  "Qəhrəmani". Bayram Hüseynli

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qəhrəmani, aşıq mahnısı. Hüseynli B.  
  Sözləri:Aşıq Ələsgərindir, fortepiano üçün işləmə.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşr - 1960, 4s.   

  "Şahsevəni". Bayram Hüseynli

  UOT: Vok-78  MG: H-95 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  ""Şahsevəni". Aşıq mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə. Hüseynli B.
  Söz. Aşıq Pənahındır. 

  Bakı: Azərnəşr-1960, 4s.   

  Not vərəqi nümünələri