• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Bülbül - Məmmədov Murtuza Məşədi Rza oğlu

  (22.06.1897, Şuşa - 26.09.1961, Bakı)

  Müğənni, xanəndə, pedaqoq, xalq musiqisi tədqiqatçısı, musiqi ictimai xadim, professor (1940).

  Azərbaycan professional vokal məktəbinin banisi (lirik-dramatik tenor). SSRİ xalq artisti (1938 il), SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı (1950 il). İki dəfə “Lenin” ordeni, iki dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni, “Şərəf nişanı” ordeni, İtaliyanın “Qaribaldi” ordeni və çox saylı medallarla təltif olunmuşdur.

  1927-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının vokal kafedrasını bitirmişdir. Təhsilini davam etdirmək üçün dövlət xətti ilə İtaliyanın Milan şəhərinə getmişdir. 1931-ci ildə Milan Konservatoriyasının vokal sinfini (professorlar Cüzeppe Anselmi, Delliponti və R.Qrani) bitirmişdir.

  Bülbül səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildən başlayıb. 1920-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında solist olub. Azərbaycan bəstəkarlarının operalarında baş rolların ilk ifaçısı olub: Əliyar (M.Maqomayev “Nərgiz”), Aslan (Q.Qarayev və C.Hacıyev “Vətən”), Nizami (Ə.Bədəlbəyli “Nizami”) və b. Koroğlu obrazı (Ü.Hacıbəyli “Koroğlu”) yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur. Avropa bəstəkarlarının operalarında baş rolların ifaçısı kimi tanınmışdır: C.Verdinin “Riqoletto” operasında Hersoq və digər yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. Bülbül həmçinin, Azərbaycan bəstəkarlarının romanslarının ilk ifaçısı kimi tanınmışdır. O, bir çox ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş, Azərbaycan musiqi incəsənətini təmsil etmişdir.

  1931-ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs demişdir. Azərbaycan opera müğənnilərinin böyük bir nəslini yetişdirmişdir.
  1932-ci ildə Bülbülün təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən elmi-tətqiqat kabineti yaradılmışdır. Bu kabinetin fəaliyyəti Azərbaycan etnomusiqişünaslığının inkişafında mühüm mərhələ olmuş, milli musiqi irsini xalq mahnı və rəqsləri, aşıq havaları və muğamların səs yazıları və not yazıları ilə zənginləşdirmişdir (1945-ci ildən Azərbaycan xalq musiqisinin tədqiqi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İncəsənət İnstitutu məşğul olmağa başlamışdır).

  Bakıda Bülbül adına 11 illik musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir.