• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu

  (22.02.1924, Şuşa – 22.01.2000, Bakı)

  Bəstəkar, dirijor, pedaqoq, musiqi-ictimai xadim, professor (1976). Azərbaycanın Xalq artisti (1974).

   Ü.Hacıbəyov adına respublika mükafatı laureatı (1967), Dövlət mükafatı laureatıdır. “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

  1948-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq üzrə (professor B.Zeydmanın sinfi) bitirmişdir.
  Müxtəlif illərdə Bakı Musiqi texnikumunun direktoru, Azərbaycan Televiziya və Radiosu Xalq Çalğı Alətləri orkestrinin dirijoru, Musiqili Komediya Teatrının direktoru və baş dirijoru olmuşdur. 1956-cı ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında çalışmış, “Xalq çalğı alətləri” kafedrasının müdiri olmuş, xalq çalğı alətləri orkestri üzrə dirijor kadrlar yetişdirmişdir.

  11 operettanın (“Ulduz”, “Özümüz bilərik”, “Milyonçunun dilənçi oğlu”, “Sevindik qız axtarır”, “Həmişəxanım”, “Hərənin öz ulduzu” və s.), 2 operanın (“Bahardır və Sona”, “Solğun çiçəklər”), kantata, simfoniyalar, simfonik poemaların, o, cümlədən, “Bayatı-Şiraz” simfonik muğamının (1950) müəllifidir. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərlər - “Cəngi”, “Lirik pyeslər”, “Sözsüz mahnı”lar, tar və orkestri üçün konsert bəstələmişdir. Bir sıra nahnı və romansların (“Vətənimdir”, “Yada düşdü”, “Sərvi-xuramanım mənim” və s.) müəllifidir.