• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Hüseynov Fərhəng Rəhim oğlu

  (16.07.1949, Bakı - 2009, Bakı)

  Bəstəkar. Azərbaycanın Əməkdar artisti.

   “Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq müsabiqənin laureatı (Yaponiya, 1991), “Sülh naminə” Beynəlxalq müsabiqənin laureatı (ABŞ, 1995), “Xose Asunsyon Flores” adına I Beynəlxalq müsabiqənin laureatı (Argentina, 2000).

  1975-ci ildə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının ifaçılıq fakultəsini (violino - professor L.Koqanın sinfi), 1976-77-ci illərdə həmin Konservatoriyanın assistentiura-stajorluğunu, 1982-ci ildə isə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini (professor F.Qarayevin sinfi) bitirmişdir.

  Bakı Musiqi Akademiyasının “Simli alətlər” kafedrasının dosenti olmuş, uzun müddət Türkiyədə çalışmışdır.

  F.Hüseynov Simfonik orkestr üçün “Zaman üzrə səyahət” (1990), “Kiçik şahzadə” operası (A.Sent-Ekzüperinin əsəri əsasında. 1990), Orqan üçün “Mərasimlər” (1991), “Kodayu” operası (libretto – Eyko Aoki, 1993), Solistlər, xor və simfonik orkestr üçün “Qoy dünyada sülh olsun!” (1995), “Kiçik cantata” (1996), 4 romans (1997), Skripka və piano üçün Sonata (1997), Soprano və simli kvartet üçün “Stabat Mater” (“Ümumdünya insan hüquqları Deklarasiyası”nın 50 illiyinə həsr olunmuş Respublika müsabiqəsinin mükafatına layiq görülüb, 1998), Simfonik orkestr üçün “Quarani kapriççiosu” (2000), 2 saylı Simli kvartet (2000) və s. əsərlərin müəllifidir.