• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əliyev Azad 

  (13.03.1928, Bakı -17.08.1994, Bakı)

  Violin ifaçısı, pedaqoq, professor. Azərbaycanın Əməkdar artisti (1959), Xalq artisti (1982).

   Beynəlxalq müsabiqələr laureatı. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir.

  A.Əliyev 1951-ci ildən həm solo ifaçısı, həm də Dövlət simli kvartetinin birinci violino ifaçısı kimi fəaliyyətə başlamış və 1952-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının “Skripka” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

  Azad Əliyevin sənəti Azərbaycan violin ifaçılığı və məktəbinin ən parlaq mərhələsini təşkil edir. A.Əliyev Azərbaycan bəstəkarlarının violino üçün əsərlərinin ilk bənzərsiz ifaçısı və fəal təbliğatçısı olmuşdur. Onun Azərbaycan Teleradioasunun qızıl fondunda zəngin irsi qorunub saxlanılır.

  A.Əliyev 1957-ci ildə simli kvartetin heyətində Moskvada keçirilən gənclərin və tələbələrin Ümumittifaq festivalının (qızıl medal), VI Beynəlxalq Festivalın (gümüş medal) laureatı olmuşdur.