• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Rəsulov Ağarəsul Məmməd oğlu

  (1930-2007)

  truba ifaçıısı, pedaqoq, professor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi (1991).


  1950-1955-ci ildə ildə Azərbaycan Dövlət Konservaoriyasına truba ixtisası üzrə (E.Əfəndiyevi sinfi) təhsil almışdır.

  1955-57-ci illərdə Almaniyadakı sovet qoşunları qrupunun Hərbi Mahnı və Rəqs ansamblında xidmət etmişdir.

  1958-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində müəllim, 1967-1983-cü illərdə isə həmin məktəbin nəfəs alətləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

  1975-ci idə Bakı şəhəri 3 saylı uşaq musiqi məktəbinə direktor təyin olunur.

  1976-cı ildən ömrünün sonuna qədər Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına truba sinfində çalışıb, 2003-2007-ci illərdə Bakı Musiqi Akademiyasının Nəfəs və zərb alətləri kafedrasının müdiri olub.

  Müxtəlif illərdə R.Rəsulov Nəfəs alətləri ifaçılarının Zaqafqaziya müsabiqəsinin, F.Əmirov adına Nəfəs və Zərb alətləri ifaçılarının Respublika müsabiqəsinin münsifi və münsiflər heyətinin sədri olmuşdur.