• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məhəmmədov Əbdül Xalıqoviç

  (1921-2005)

  Faqot ifaçısı, pedaqoq, professor (1984), sənətşünaslıq namizədi (1980), Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1979).


  1948-ci ildə Moskva Dövlət Konservatoriyasını (İ.Kostlanın sinfi), 1956-cı ildə aspiranturanı bitirib.

  1948-58-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Simfonik orkesrinin solisti olub.

  1948-ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında çalışıb. 1956-65-ci illərdə “Nəfəs və zərb alətləri kafedrasının” müdiri, “Xalq Alətləri Konservatoriyası”nda dekan vəzifəsində çalışıb və tələbə simfonik orkestrinin rəhbəri olub. Onun tələbələri Qafqaz ölkələri müsabiqələrinin, Respublika müsabiqə və festivallarının laureatlarıdır.

  Bir sıra elmi işlərin: «Мастера Советской фаготной школы», «Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах» (1962), «Вопросы истории, теории и практики отечественного фаготного исполнительства» (1983) adlı dərs vəsaitlərinin, faqot və kamera ansamblları üçün bir sıra köçürmələrin və işləmələrin müəllifidir.