• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Jitomirskiy Daniel Vladimiroviç

  (1906-1992)

  Musiqişünas

  1. Kafedra fəalliyyəti: 1949-1953

  2. Tədris olunan fənnlər: ixtisaas qruplarda «Musiqi tarixi» və «İxtisas». Məzunları: Q.İsmayilova, R.Fərhədova, X.Məlikov və s.

  3. Yaradıcılıq fəaliyyəti: «Azərbaycan musiqisinə aid olan oçerkler»,  «Azərbaycan musiqisi» adı ilə çap olunan kitabın
  Planlaşdırılması və ilk redaktə işini Jitimirsiy etmişdir. Həmin kitabın çapa hazırlanmasında D.Danilovun bir  redaktor kimi işi qeyd olunmalıdır. Kafedranın ilk elmi işi Moskvada 1961-ci ildə çap olunur